gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  

  •  

Par dzimumu līdztiesības integrētās pieejas īstenošanu atbildīgās amatpersonas 
 
Dzimumu līdztiesības integrētā pieeja (gender mainstreaming) ir princips, kas tiek īstenots publiskajā pārvaldē, un paredz novērtēt dzimumu līdztiesības aspektu jebkuros plānotos pasākumos, tai skaitā tiesību aktu izstrādē, politikas plānošanas dokumentu sagatavošanā un īstenošanā un jebkādās citās darbībās. Lai nodrošinātu dzimumu līdztiesības integrētās pieejas īstenošanu visos politikas līmeņos un nozarēs, katra LR ministrija un Valsts kanceleja ir deleģējusi amatpersonu, kura ir atbildīga par dzimumu līdztiesības pamatprincipu īstenošanu attiecīgajā nozarē. Atbildīgo amatpersonu saraksts un kontaktinformācija pieejama šeit.pdf.gif - 641 B