gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Mērķis: Uzlabot personu ar invaliditāti dzīves kvalitāti un nodrošināt iespēju personām ar invaliditāti pilnvērtīgi iesaistīties visos sabiedrības procesos.

Saturs:  Ietverti invaliditātes profilakses un personu ar invaliditāti sociālās aizsardzības valsts politikas pamatprincipi, mērķi un prioritātes.

Pamatnostādnes paredz realizēt politiku četros virzienos: invaliditātes profilakses pasākumu kompleksa attīstība un īstenošana; invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveide; personu ar invaliditāti nodarbinātības veicināšana un personu ar invaliditāti sociālās nodrošināšanas sistēmas pilnveidošana.