gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

  • Sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumi pensijām un pabalstiem 2012.gadā


 

Saņēmēju skaits

Vidējais piešķirtais apmērs (Ls)

Izdevumi (milj. Ls)

Valsts pensiju speciālais budžets

Vecuma pensija

488 014

190,14

1080,02

Apgādnieka zaudējuma pensija

21 391

94,47

23,77

Izdienas pensija*

10 436

229,39

9,56

Speciālās valsts pensijas LR Augstākās Padomes deputātiem

86

1 133,60

1,15

Apbedīšanas pabalsts

17 253

320,94

7,06

Kaitējuma atlīdzība ČAES avāriju seku likvidēšanas dalībnieka darbnespējīgiem ģimenes locekļiem

44

75,41

0,04

Vienreizējs pabalsts pārdzīvojušajam laulātajam pensionāra nāves gadījumā

6 190

313,85

1,96

Nodarbinātības speciālais budžets

Bezdarbnieka pabalsts

80 219

110,78 (izmaksājamais)

40,86

Apbedīšanas pabalsts bezdarbnieka nāves gadījumā

155

135,00

0,02

Darba negadījumu speciālais budžets

Slimības pabalsti

2 202

469,74

1,21

Atlīdzība par darbspēju zaudējumu

7 162

168,53

13,69

Atlīdzība par apgādnieka zaudējumu

87

138,61

0,15

Apbedīšanas pabalsti

23

422,00

0,01

Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets

Invaliditātes pensija

71 047

118,78

96,94

Slimības pabalsts

146 758

247,88

50,00

Maternitātes pabalsts

15 020

1136,62

16,73

Paternitātes pabalsts

7 913

123,54

 

0,97

Vecāku pabalsts

10 152

288,07

33,02

Apbedīšanas pabalsts

1 511

684,42

1,35

Kaitējuma atlīdzība ČAES avāriju seku likvidēšanas dalībniekam

 

 

0,89

Vienreizējs pabalsts pārdzīvojušajam laulātajam pensionāra nāves gadījumā

300

269,11

0,08

Darbā nodarītā kaitējuma atlīdzība

 

 

 

 

 

 

 

* Izdienas pensijas, kas tiek izmaksātas no valsts pamatbudžeta

6 308

250,93

18,07