gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  

 

  •  
Projekti

2016. - 2022.  Ikgadējs nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas izvērtējums

2016. – 2018. Jaunas metodoloģijas izstrāde iztikas minimuma patēriņa preču un pakalpojumu groza noteikšanai un tās aprobācija (izmēģinājumprojekti) un