gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

 • Apmācību kuponi nepilnu darba laiku strādājošajiem

Pasākuma pamatprincipi:

 • atbalsts bezdarba riskam pakļautiem darbiniekiem (mūžizglītības atbalsta pasākums) profesionālās tālākizglītības vai profesionālās pilnveides programmu apguvei;
 • iemaņu un darba spēju saglabāšana dīkstāves laikā ar  darba devēja profesionālo darbību saistītā jomā (tomēr apmācībām ir jābūt arī tādām,
 • lai to rezultātu pēc tam dalībnieks varētu izmantot, darbojoties līdzīgā uzņēmumā vai nozarē, lai mazinātu savu bezdarba risku un palielinātu konkurētspēju);
 • apmācības, pielietojot kuponu sistēmu (apmācību programmu izvēloties no Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātā saraksta vai paša dalībnieka piemeklētu, taču apmācību programmai jābūt licencētai atbilstoši šo jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem);
 • kupona apmērs ir no 300 līdz 500 Ls atkarībā no izvēlētās apmācības programmas;
 • apmācības maksimālais ilgums - 6 mēneši;stipendija apmācības laikā - 70 Ls par kalendāro mēnesi.

Nosacījumi:

 • pašreizējā darba vietā nodarbināts ilgāk par 6 mēnešiem;
 • darba laiks samazināts vismaz 1 mēnesi pirms iesaistes pasākumā;
 • darba devēja rakstisks iesniegums/apstiprinājums par darbinieka darba laika samazinājumu un apmācību nepieciešamību.

Kad un kur var pieteikties?

No 2009.gada septembra sākuma visās 29 NVA filiālēs.

Kas īstenos pasākumu?

Pasākumu īsteno Nodarbinātības valsts aģentūra sadarbībā ar izglītības iestādēm.