gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

  • Informācija bezdarbniekiem

Darba praktizēšana ar stipendiju pašvaldībās

Pasākuma pamatprincipi:

  • atbalsts bezdarbniekiem, kuri nesaņem bezdarbnieka pabalstu un ir spējīgi strādāt fizisku darbu,
  • stipendija 100 Ls mēnesī (nodokļu maksājumi un sociālās apdrošināšanas iemaksas netiek veikti),
  • sabiedrībai derīgi mazkvalificēti darbi nekomerciāliem mērķiem pašvaldības izveidotās darba praktizēšanas vietās (piemēram, teritorijas labiekārtošanas darbi, sabiedrisko ēku remontdarbi, darbi sociālajā aprūpē un līdzīgi), kuru veikšanai nepieciešama fiziska piepūle. Pašvaldība darba praktizēšanas vietas var izveidot arī pie noteiktiem sadarbības partneriem (arī NVO),
  • pilna laika dalība no 2 nedēļām līdz 6 mēnešiem (saņemot stipendiju par dalības laiku pasākumā). Piedalīties varēs arī atkārtoti gada laikā rindas kārtībā. Kopējais dalības ilgums pasākumā nedrīkst pārsniegt 6 mēnešus gada laikā,
  • pašvaldība var iegādāt nepieciešamo darba inventāru un segt citus ar praktizēšanas nodrošināšanu saistītus izdevumus noteiktā apjomā.

Nav pieļaujama pašvaldības (un sadarbības partneru) darbinieku aizvietošana ar pasākuma dalībniekiem!

Īstenošanas periods:

No 2009.gada septembra līdz 2010.gada decembrim.

Cik bezdarbnieki varēs saņemt atbalstu?

No 2009.gada septembra līdz 2010.gada 30.decembrim plānots, ka pasākumā varēs iesaistīties vismaz 36  tūkstoši bezdarbnieku.

Kā īsteno pasākumu?

Pasākumu īsteno NVA, slēdzot tipveida līgumus ar pašvaldībām.

Kā iesaistīties pasākumā?

Bezdarbnieku darbam pašvaldībā (rindas kārtībā) norīko NVA filiāle. Tipveida līgumu ar bezdarbnieku par iesaisti pasākumā slēdz pašvaldība.

Kad un kur pieteikties?

No 2009.gada septembra sākuma visās 29 NVA filiālēs.

! Sekojiet informācijai NVA mājas lapā www.nva.gov.lv sadaļā „Aktualitātes".