gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

cinai_pret.gif - 10.98 KB
 Aktualitātes
  • 19.marts - Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla forums
Lai veicinātu Latvijas ekonomisko attīstību un cilvēku iesaistīšanos politikas procesos, šī gada 19. martā pulksten 10.00 Rīgas Domes sēžu zālē Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls rīko ikgadējo Forumupdf.gif - 641 B. Tajā tiks pārrunātas iespējas attīstīt sadarbību ar valdību, sociālajiem partneriem, un citām pilsoniskās sabiedrības jeb nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, lai nostiprinātu Lisabonas līgumā noteikto partnerību starp valstīm un pilsonisko sabiedrību un izvēlētos efektīvākās sadarbības metodes.

Sieviešu organizācijas pēdējā gada laikā ir uzņēmušās vienu no vadošajām lomām valstī, koordinējot nabadzības apkarošanas un sociālās iekļaušanās pasākumus, iesaistot jaunus partnerus un aktivizējot dialogu ar valsts varu visos līmeņos. Tīkla dalīborganizācijas iegūs jaunas zināšanas par sabiedrības informēšanu un komunikāciju, plānos rīcību turpmākajam gadam, kas vienlaikus atzīmējams arī kā Eiropas gads cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību (2010), bet jo īpašu vērību pievērsīs gada tematikai Saeimas vēlēšanu ietvaros.

Dienas noslēgumā 17.00 ES Mājas Sarunu telpā Aspazijas bulvārī 28 interesentiem būs iespēja iepazīt Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla organizācijas un to darbu, kā arī uzzināt par iespējām iesaistīties.