gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  

  •  
cinai_pret.gif - 10.98 KB
 Iespēju karte
 
Iespēju karte ir vieta, kur satiekas grūtībās nonākušo iedzīvotāju vajadzības pēc pirmās nepieciešamības lietām, emocionāla atbalsta un saskarsmes ar iespējām, ko piedāvā valsts un pašvaldību institūcijas, nevalstiskās organizācijas vai paši iedzīvotāji. Iespēju karte (palīdzības resursu karte) ir uz iedzīvotāju orientēta datu bāze, kurā apkopota informācija par pašvaldībās, valsts institūcijās un nevalstiskajās organizācijās (NVO) pieejamajiem pastāvīgajiem pakalpojumiem un iespējām, kā arī vienreizējiem pasākumiem.

Iespēju karte ir viens no lielākajiem ieguvumiem iedzīvotājiem šī Eiropas gada ietvaros, jo tā nodrošina iedzīvotājus ar informāciju par tuvāko un pieejamāko sociālo palīdzību nepieciešamības gadījumā. Izmantojot publisko interneta piekļuvi, Iespēju kartē var iegūt ziņas par vistuvāk pieejamajām pirmās nepieciešamības lietām (pajumti, pārtiku, apģērbu), par pabalstiem un veselības aprūpi, par sociālo aprūpi un rehabilitāciju, par emocionālo un krīžu atbalstu, par iekļaušanos sabiedrībā un par izglītošanās un apmācības iespējām.

Iespēju kartes projektu īsteno Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls sadarbībā ar Labklājības ministriju un pašvaldībām. Iespēju kartes izstrādi finansē Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, bet to savā mājas lapā izvietos Labklājības ministrija.

Iespēju karte pieejama šeit:
resursu_karte.gif - 6.64 KB