gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Politikas mērķis: radīt vienotu sistēmu, kas nodrošina atbalstu iedzīvotājiem sociālo problēmu mazināšanā

Politikas rezultāts: Sociālais dienests iedzīvotājiem nodrošina nepieciešamo atbalstu sociālo problēmu mazināšanā

Galvenie politikas rezultatīvie rādītāji: word.gif - 648 B