gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

        

        Noderīga informācija sociālo pakalpojumu sniedzējiem   

 

        Labklājības ministrijas 12.06.2019. organizētā semināra "Kā nodrošināt sociālo pakalpojumu kvalitāti" prezentācijas   

 

        Semināra „Aktuālie normatīvo aktu grozījumi un klientu drošības jautājumi valsts finansētās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās” prezentācijas 20.04.2017.   

        

       Semināra 08.11.2017. „Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšana" prezentācijas   

 

    Semināra 30.10.2018. „Aktualitātes bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju darbā” prezentācijas 

      Tēzes tikšanās reizei ar bērnu sociālas aprūpes institūcijām 31.10.2018. 

 

    Labklājības ministrijas 07.11.2018. un 14.11.2018. organizēto semināru "Aktualitātes  ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju darbā" prezentācijas