gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

        

        Noderīga informācija sociālo pakalpojumu sniedzējiem   

      

      Labklājības ministrijas 13.11.2019. semināra "Aktualitātes bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas  institūciju darbā" prezentācijas

 

     Labklājības ministrijas 06.11.2019. organizētā semināra "Kā nodrošināt sociālo pakalpojumu kvalitāti" prezentācijas

      

      Labklājības ministrijas 30.10.2019. semināra "Kā nodrošināt sociālo pakalpojumu kvalitāti" prezentācija

      

        Labklājības ministrijas 12.06.2019. semināra "Kā nodrošināt sociālo pakalpojumu kvalitāti" prezentācijas   

             

      Semināra 30.10.2018. „Aktualitātes bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju darbā” prezentācijas 

      Tēzes tikšanās reizei ar bērnu sociālas aprūpes institūcijām 31.10.2018. 

 

    Labklājības ministrijas 07.11.2018. un 14.11.2018. organizēto semināru "Aktualitātes  ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju darbā" prezentācijas 

 

    Semināra 08.11.2017. „Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšana" prezentācijas   

    

    Semināra 20.04.2017. „Aktuālie normatīvo aktu grozījumi un klientu drošības jautājumi valsts finansētās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās” prezentācijas