gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs – 64,03 eiro mēnesī, personām ar invaliditāti – 80 eiro mēnesī, personām ar invaliditāti kopš bērnības – 122,69 eiro mēnesī.

Personām ar I un II invaliditātes grupu, kuras saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, piešķirtajam pabalsta apmēram, tiek piemērots attiecīgs koeficients: personām ar I invaliditātes grupu - koeficientu 1,3, personām ar  II invaliditātes grupu - koeficientu 1,2.  

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs personām ar invaliditāti no 2020. gada 1. janvāra ir

  • personai ar I invaliditātes grupu : vispārējā gadījumā - 104,00 eiro vai personām ar invaliditāti kopš bērnības - 159,50 eiro;
  • personai ar II invaliditātes grupu: vispārējā gadījumā - 96,00 eiro vai personām ar invaliditāti kopš bērnības - 147,23 eiro;
  • personām ar III invaliditātes grupu:  vispārējā gadījumā -  80,00 eiro  vai personām ar invaliditāti kopš bērnības - 122,69 eiro.