gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Šodien, 5. decembrī, Starptautiskajā Brīvprātīgo dienā, Eiropas Brīvprātīgā darba gada ietvaros Borisa un Ināras Teterevu fonda rīkoto Brīvprātīgo godināšanas pasākumu „Gūt var dodot" atklāja labklājības ministre Ilze Viņķele:

Labdien, cienījamās dāmas un godātie kungi, labdien, Latvijas labākie brīvprātīgā darba veicēji! Romiešu filozofs Seneka ir teicis - „Tas, kurš dara labu citam, vēl vairāk dara labu pašam sev - ne tajā nozīmē, ka viņu par to gaidītu balva, bet gan tajā, ka apziņa, ka padarīts labs darbs, pati par sevi sniedz lielu prieku." Laikam tāpēc šeit šodien apkārt redzamas tik daudz gaišas un priecīgas sejas!

Šodien, 5. decembrī, visā pasaulē jau 10. gadu atzīmējam Starptautisko Brīvprātīgo darba dienu, un arī viss šis gads ir pagājis brīvprātīgā darba zīmē - 2011. ir Eiropas Brīvprātīgā darba gads. Šī gada ietvaros visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, to skaitā Latvijā, ar dažādu pasākumu palīdzību tiek popularizētas brīvprātīgā darba vērtības un to nozīme sabiedrībā. Brīvprātīgais darbs ir unikāls veids visdažādāko prasmju un kompetenču pilnveidošanai. Tāpat tam ir vienlīdz liela nozīme sabiedrības saliedēšanā un demokrātijas stiprināšanā, kas Latvijai kā valstij šobrīd ir īpaši aktuāli.

Raugoties šīs dienas nomināciju sarakstā redzu, ka tiks godināti brīvprātīgie laba darba darītāji no visdažādākajām jomām - cilvēki, kas savu laiku un darbu ziedo lauku un pilsētu, māmiņu un senioru, dzīvnieku un kultūras un citās brīvprātīgā darba organizācijās. Dārgie brīvprātīga darba veicēji - es noliecu galvu jūsu darba priekšā. Ir jāpiemīt lielam sirds gaišumam, cilvēkmīlestībai, iekšējai inteliģencei un darba spējām, lai jūsu, iespējams, ne tik vienkāršajā ikdienas dzīvē, atrastos vieta arī brīvprātīgajam darbam.

Izmantojot savu klātbūtni šeit, vēlos teikt lielu paldies šī pasākuma rīkotājiem - lielākajiem privātajiem mecenātiem Latvijā - Borisam un Inārai Tetereviem! Viņu fonda atbalsts dažādiem projektiem kultūras, izglītības, mākslas, publiskās pilsētvides, dzīvnieku aizsardzības un citām jomām visā Latvijā un arī ārpus tās, ir devis nenovērtējamu ieguldījumu mūsu valsts attīstībā, pilsoniskās sabiedrības veicināšanā, sakārtotas un skaistas vides veidošanā, un kalpo kā spilgts un iedvesmojošs piemērs citiem. Paldies jums par iespēju un pagodinājumu būt šeit šodien klāt un uzrunāt visus klātesošos! Lai jums izdevies šodien pasākums!

 

runa_05122011.jpg - 45.23 KB