gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

Sociālā iekļaušana

  • Nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitiku ietekmes izvērtējums