gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Sociālā iekļaušana

  •  Nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitiku ietekmes izvērtējums par izmaiņām rīcībpolitikā 2017. gadā (padziļinātā tēma – sabiedriskā transporta pieejamība)

                Nabadzības izvērtējuma nodevums

                Pielikumi

  •  Nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitiku ietekmes izvērtējums par izmaiņām rīcībpolitikā 2015. un 2016. gadā (padziļinātās tēmas – veselības aprūpe un mājokļa pieejamība)

              Nabadzības izvērtējuma nodevums

              Pielikumi

  • Nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitiku ietekmes izvērtējums par izmaiņām rīcībpolitikā 2012., 2013. un 2014.gadā (padziļinātā tēma - parādsaistības)
        Galaziņojums un pielikumi pdf.gif - 641 B
        Kopsavilkums pdf.gif - 641 B