gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Uzruna EQUAL projekta ikgadējā konferencē 

Cienījamie konferences dalībnieki, EQUAL projekta īstenotāji!

Sabiedrībā aizvien biežāk pozitīvā nozīmē skan vārds - EQUAL projekti. Bet jūs, īstenojot tos, atskatāties tikai uz pirmajiem diviem intensīva darba gadiem. Divi gadi tas ir daudz vai maz? „Viss mūsu darbs ir tikai piliens okeānā...", ir teikusi māte Terēze. Piliens okeānā... Šodienas konference liek domāt, cik ietilpīgs var būt piliens.

Pirms diviem gadiem, iepazīstoties ar EQUAL programmu, nešķita, ka tik īsā laika sprīdī tajā iesaistīsies apmēram 70 organizācijas Latvijā, izveidosies laba sadarbība ar vairāk nekā 40 partneriem citās Eiropas Savienības valstīs, ka valsts līmenī, pašvaldības un cilvēki sapratīs un novērtēs projekta mērķus.

13. decembrī piedalījos vienā no deviņiem EQUAL projekta semināriem un šī projekta realizētāju sejās redzēju gandarījumu par paveikto: astoņu stundu datormācības un interneta lietošanas programmu apguvuši gandrīz vienpadsmit tūkstoši cilvēki, bet daļa projektā iesaistīto ir mainījuši attieksmi pret dzīvi. Pavisam jūs realizējat deviņus projektus. Kāds ir tajos iesaistīto kopējais skaits? Nevis formālais skaitlis, bet visi kopā: projekta īstenotāji, politikas veidotāji, atbalstītāji, sponsori, skolnieki?

Esmu pārliecināta, ka ikviens no jums savā novadā ir savējais: „mans skolotājs", kurš varbūt nav bijis skolas vai universitātes mācībspēks, bet nācis no pašu vidus. Savējais, kurš zina praktisko dzīvi un ikdienas vajadzības, prot atrast īsto atslēgu uz „skolnieku" prātu un sirdi.

Jūs esat mācījuši citus un mācījušies paši, esat meklējuši un ieviesuši jaunas apmācību formas, izstrādājuši jaunus pakalpojumus, iesaistījuši darba devējus, informējuši sabiedrību par EQUAL projektu piedāvājumu, esat pilnveidojuši sava darba metodiku. Jums tagad ir pieredze, kā organizēt atbalsta dienestu nedzirdīgajiem, kā veidot mobilās komandas nedziedināmi slimu bērnu aprūpei, kā strādāt ar ieslodzīto sociālo rehabilitāciju, palīdzēt sievietēm, invalīdiem, bezdarbniekiem, sociāli atstumtajiem, izskaust visa veida diskrimināciju un nevienlīdzību darba tirgū. Domāju, ka jums ir gadījies sastapties ar projektā iesaistītiem cilvēkiem, kuri, pateicoties apmācības politikai, ir sapratuši, kāpēc viņiem bija grūtības iekļauties sabiedrībā vai atgriezties darba tirgū. Vēlos uzsvērt - tas ir pats galvenais - cilvēki ir atraduši darbu.

Pēdējo četru gadu laikā esmu centusies Labklājības ministrijas darbu organizēt tā, lai uzmanības centrā atrastos cilvēks - gan ar īpašām vajadzībām, gan bezdarbnieki, jaunieši, sirmgalvji, zinātnieki un ārsti - katrs ir valsts bagātība. Bagātība jāsarga, jāvairo, tālab es augstu vērtēju Eiropas struktūrfondu atbalstu, it īpaši EQUAL programmu, kuras projekti ir veicinājuši mūsu zemes kā Eiropas Savienības dalībvalsts sociālo politiku, atgriezuši jeb integrējuši sabiedrībā tos iedzīvotājus, kuri objektīvu vai subjektīvu apstākļu ietekmē nonākuši sociāli atstumto statusā.

Apkopojot pirmā gada rezultātus, es sacīju, ka esam ieguvuši vērienīgu pieredzi, kas bija lielisks starta kapitāls nākotnes projektiem, īpaši veidojot nacionālos partneru tīklus, meklējot un atrodot sadarbības iespējas citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, pierādot, ka mūsu pakalpojums jeb projektu realizācijas paņēmieni ir vērtīgi un noderīgi arī „vecajām" Eiropas valstīm.

2007. gads EQUAL projektu pēdējais darbības gads. Visiem mums jākļūst par aktīviem projektu rezultātu izplatītājiem, sabiedrības informētājiem un izglītotājiem. Ikvienam ar vislielāko atbildību tie jācenšas integrēt valsts sociālajā politikā un praksē. Tas būs grūts un tomēr kopīgiem spēkiem izdarāms darbs. Tādēļ jūsu iegūtā pieredze nākotnē būs ļoti vērtīga gan jums pašiem, gan kalpos par paraugu citām organizācijām.

Sākumā es citēju mātes Terēzes domu: „Viss mūsu darbs ir tikai piliens jūrā". Es to tīši nepabeidzu. Kopā tas skan šādi: „Viss mūsu darbs ir tikai piliens jūrā, taču ja es nebūtu šo pilienu iepilinājusi - okeāns būtu par vienu pilienu mazāks." No sirds pateicos jums par divos gados paveikto un sasniegto. Novēlu konferences laikā vērīgi ieklausīties vienam otrā, būt atvērtiem, priecāties par savām un kolēģu veiksmēm, apmainīties ar pozitīvo praksi, nebaidīties mācīties no klupieniem.

Lai Jums labi veicas pieredzes un zināšanu apguvē!