gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  

 

  •  

Līguma priekšmets:

Ekspertu pakalpojumu nodrošināšana izmēģinājumprojektā „Priekšlikumi klientu grupēšanai un nepieciešamā pakalpojuma apjoma noteikšanai"

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

LM 2010/13.3-03/05

Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā:

16.08.2010

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

2012.gada 28,augusta, plkst. 10 -00

Līguma izpildes termiņš

Iepirkums izbeigts atklātā konkursa „Ekspertu pakalpojumu nodrošināšana izmēģinājumprojektā  „Priekšlikumi klientu grupēšanai un nepieciešamā pakalpojuma apjoma noteikšanai"  1.daļā „Priekšlikumu izstrāde bērnu grupēšanai un nepieciešamā pakalpojuma apjoma noteikšanai" un 2.daļā „Priekšlikumu izstrāde pieaugušo personu  grupēšanai un nepieciešamā pakalpojuma apjoma noteikšanai", jo pretendents neatbilst  iepirkuma procedūras 1.un 2.dalā noteiktajām atlases prasībām.