gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  

 

  •  

Līguma priekšmets:

Dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

LM 2012/13.3-02/01

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

2012.gada 16.janvāris plkst.12:00

Papildus informācija:

Lejupielādējamajā datnē Nolikumspdf.gif - 641 B.

Pretendentu jautājumi:

Jautājums:

Vēlos no Jums saņemt skaidrojumu, kas ir jānorāda šajā sadaļā: Ar aviobiļetes cenu saistītie nodokļi un nodevas (izņemot PVN) un kas savukārt šajā Lidostu nodevas

Atbilde:

Ailē „Kopējā cena bez PVN, t.sk:" pretendents norāda kopējo aviobiļetes cenu konkrētajam modelim bez pievienotās vērtības nodokļa.

Ailē „Ar aviobiļetes cenu saistītie nodokļi un nodevas" pretendents norāda normatīvajos aktos noteiktos nodokļus un nodevas, kas piemērojami nosakot aviobiļetes cenu.

Ailā „Lidostu nodevas" pretendents norāda lidostu noteiktās izmaksas, kas ietekmē aviobiļetes cenu.

Ailē „iespējamā atlaide" pretendents norāda savu atlaidi, ko piemērojis aviobiļetei, ja šādu atlaidi pretendents piemēro.

Jautājums:

Pamatojoties uz līdzšinējo pieredzi saistībā ar ceļojumu apdrošināšanu, izlasot nolikumu, radās jautājums, vai apdrošināšanas segumā nav nepieciešams iekļaut medicīnisko izdevumu apdrošināšanu, jo šis apdrošināšanas risks parasti ir kā primārā apdrošināšanas prasība, bet iepirkumā ir norādītas minimālās prasības sākot ar jau papildus segumiem, nenorādot medicīniskos un nelaimes gadījumus?

Atbilde:

Pretendenta piedāvājumam pēc būtības ir jāatbilst iepirkuma dokumentācijā norādītajām minimālajām prasībām, līdz ar to pretendentiem, kuri būs iesnieguši piedāvājumus, kas paredz papildus (t.i. iepirkuma dokumentācijā nenorādītus) pakalpojumus, netiks piešķirtas priekšrocības vērtējot to piedāvājums atbilstoši iepirkumu dokumentācijā norādītajam vērtēšanas kritērijam.

Jautājums:

Ja noteiktajās dienās nav iespējas ielidot līdz norādītajam laikam Briselē - vai pretendents var piedāvāt iepriekšējās dienas lidojumu?

Vai atpakaļ ceļā lidojumi ir noteikti jābūt norādītajās dienās un pēc norādītā laika vai pretendents var piedāvāt lidojumus nākamajā dienā, ja cenas ziņā tas ir izdevīgāk?

Atbilde:

Ja pretendents finanšu piedāvājumu būs aizpildījis neievērojot nolikuma 7.1.ap. norādītajos modeļos ietvertās prasības, pretendenta finanšu piedāvājums netiks vērtēts.

Papildus informējam, ka Pasūtītājs, 2012.gada 11.janvārī pārbaudot biļešu rezervēšanas iespējas abiem lidojuma maršrutiem, konstatēja, ka lidojumi uz Briseli, ievērojot gan izlidošanas un ielidošanas datums, gan izlidošanas un ielidošanas laikus, tiek nodrošināti.

Jautājums:

Man ir jautājums par finansu piedāvājumu.
Tabulā jauzrāda kopējā cena bez PVN, t. sk: un ir prasīts:
- Ar aviobiļetes cenu saistītie nodokļi un nodevas (izņemot PVN)
- Lidostu nodevas
- Iespējamā atlaide
Vai es pareizi sapratu, ka kopējā cena bez PVN jauzrāda aviobiļetes cenu ar lidostu nodokļiem, mūsu aģentūra pakalpojumu maksu un ceļojumu apdrošināšanu.
Un zemāk atsevišķi tikai lidostu nodokļu summu, kura jau ir iekļauta kopējā cenā?

Atbilde:

Paldies par jautājumu.

Jā, Jūs esat pareizi izpratusi finanšu piedāvājuma veidlapas saturu.

Atbilstoši finanšu piedāvājuma veidlapai, rādītājā "Kopējā cena bez PVN" jānorāda kopējā biļetes cena bez PVN, ieskaitot visas biļetres cenu veidojošās izmaksas.
Zemāk norāda cenas atšifrējums, t.i. 1) visi nodokļi un nodevas, kas saistītas ar aviobiļetes cenu; 2) lidostu nodevas; 3) iepējamā atlaide.