gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  

 

  •  

 

Iepirkuma identifikācijas numurs: 

LM 2011/13-3-02/07

Iepirkuma priekšmets: 

Dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana

Papildus informācija

Nolikumspdf.gif - 641 B

Pasūtītāja atbildes uz piegādātāju jautājumiem iepirkumā  „Dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana" identifikācijas Nr.LM2011/13-3-02/07

Jautājums

Vai runa ir par cenām  ar tiešiem reisiem, tikai vienu aviokompāniju vai ar vairākām aviokompānijām? Vai reāli izmantotās biļetes šajā periodā, vai teorētiskā cena? Mūsu reāli pārdotās biļetes uz Briseli, Strasbūru?

Atbilde

Cena norādāma lidojumiem ar tiešajiem reisiem, bet gadījumā, ja tas nav iespējams (t.i. ja tiešais reiss netiek nodrošināts, jo tādu nepiedāvā aviokompānijas), tad cena norādāma lidojumam ar pārsēšanos. Aprēķinot vidējo cenu par aviobiļetēm pēdējo trīs mēnešu laikā, par pamatu jāņem reāli izmantotās biļetes trīs mēnešu periodā uz Briseli un Strasbūru, ko pārdevis pretendents.

Jautājums

Cena lidojumiem ir jānorāda ar vai bez bagāžas? Vai vidējā cena ir domāta korporatīvā, kura ir atgriežama un maināma, vai jānorāda vidējā no lētākajām, kuras nav atgriežamas, bet maināmas ar piemaksu?

Atbilde

Cena jānorāda lidojumam bez bagāžas. Cena jānorāda biļetēm, kuras nav atgriežamas, bet maināmas ar piemaksu.

Jautājums

Kā pārbaudīsiet, vai iesniegtā informācija ir patiesa, ja prasībās
neprasa pievienot grāmatvedības dokumentus par pārdotajām biļetēm?!
Parakstot, pretendenta pieteikumu, pretendents apliecina, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu un piedāvāto pakalpojumu ir patiesas. Tas attiecas arī uz finanšu piedāvājumā norādīto informāciju.

Jautājums

Kādas vidējās cenas pretendentam jānorāda? Kuras ir publicētas rezervēšanas sistēmā? Vai vidējās cenas biļetēm, kuras esam izrakstījuši mūsu birojā?

Atbilde

Piedāvājumā jānorāda cenas biļetēm, kuras izrakstījis pretendents

Jautājums

Ja gadījumā mums pēdējo trīs mēnešu laikā nav izrakstīta biļete uz Strazbūru, ko tad mums uzrādīt?

Nav skaidri vērtēšanas kritēriji par cenu, kur tiek apkopoti gan pakalpojumi, gan aviobiļešu cenas, kuras ir izrakstītas pēdējo 3 mēnešu laikā. Ir gadījumi, kad klients pērk biļeti pēdējā brīdī- dienu pirms izlidojuma,
kad aviokompānijas cenas ir lielas salīdzinoši ar pieejamām vietām 7, 14 vai  30  dienas pirms izlidojuma. Tūrisma aģentūra nevar atbildēt par  aviokompāniju  ievadītajām cenām un tās  pieejamību rezervēšanas sistēmā dienu pirms izlidošanas, bet  finanšu piedāvājumā jānorāda  vidējo cenu.

Mums ir jārēķina visas gan lētās, gan dārgās, kuras ir pārdotas pēc cenām,  kuras ir noteikusi aviokompānija! Pēc mūsu domām tas nav objektīvi, jo  lielai aviobiļešu cenai nevar vainot- ne aviokompāniju, ka vairums vietas  ir izpārdotas uz reisu, ne pasažierus- kam bija nepieciešamība lidot tieši  tajā datumā uz Briseli un bija gatavi maksāt lielo cenu, bet nolikumā tas ir  viens no pretendenta vērtēšanas kritērijiem ar vislielāko punktu skaitu!

Kā Jūs to komentētu?

 

Atbilde

Vērtēšanas kritēriji nolikumā ir noteikti skaidri, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 46.pantā noteiktās prasības. Proti, nolikumā noteiktie piedāvājuma izvēles kritēriji ir ar līguma priekšmetu saistīti faktori, kuri ir konkrēti izteikti un objektīvi salīdzināmi.

Vērtēšanas kritērijs „cena" ir noteikts, ņemot vērā pretendenta finanšu piedāvājumā norādīto kopējo cenu. Savukārt finanšu piedāvājumā ir ietvertas divu lidojumu biļešu cenas (Rīga-Brisele-Rīga un Rīga-Strasbūra-Rīga). Tieši šos lidojuma maršrutus pasūtītājs izmanto visvairāk (2010.gadā šie lidojuma maršruti veidoja 50% no visiem pasūtītāja veiktajiem komandējumiem uz ārvalstīm).

Prasība par biļešu vidējo cenu norādīšanu pēdējo trīs mēnešu laikā, nodrošina pietiekamu termiņu, lai norādītās vidējās biļešu cenas būtu objektīvas viesiem piegādātājiem, tādējādi, ievērojot vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem. Vidējo cenu šādā gadījumā aprēķina saskaitot kopā trīs mēnešu laika periodā pretendenta pārdoto biļešu summu uz attiecīgajiem maršrutiem un izdalot to ar pārdoto biļešu skaitu. Līdz ar to, saskaitot visu pārdoto biļešu cenas, tajā skaitā, arī tās, kas pārdotas 7, 14 vai 30 dienas pirms izlidojuma, un izdalot iegūto summu ar pārdoto biļešu skaitu, tiek iegūta vidējā cena, kas ir objektīvs rādītājs un veido daļu no kopējā vērtēšanas kritērija „cena". Biļešu cenas tiek skaitītas kopā ar pārējām pretendenta piedāvātajām pakalpojuma izmaksām, kas tādējādi veido kopēju cenu, kas ir viens no piedāvājuma izvēles kritērijiem - „cena".