gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  

 

  •  
Līguma priekšmets:

VSAA IS uzlabojumu un e-pakalpojumu izstrāde

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

LRLM 2013/28-3-03/11ERAF

Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 

23.09.2013.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

03.12.2013

Papildus informācija:

Nolikumspdf.gif - 641 B

Nolikuma labojumi (konsolideti)pdf.gif - 641 B

Nolikuma 1.pielikumspdf.gif - 641 B

Nolikuma 1.pielikuma labojumi (konsolideti)pdf.gif - 641 B

Nolikuma_4.un_5.pielkpdf.gif - 641 B

Nolikuma 6.pielikumspdf.gif - 641 B

Nolikuma 6.pielikuma labojumi (konsolideti)pdf.gif - 641 B

Grozījumi iepirkuma dokumentospdf.gif - 641 B