gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  

 

  •  

Līguma priekšmets:

Serveru, to virtualizācijas risinājumu, datu masīvu iekārtu piegāde un ieviešana

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

LRLM2013/28-3-03/01ERAF

Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā:

02.04.2013.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

Līdz 2013.gada 12.augustam plkst.15:00

Papildus informācija:

Nolikumspdf.gif - 641 B

Nolikuma grozijumipdf.gif - 641 B

Nolikuma 1.pielikumspdf.gif - 641 B

Nolikuma 2.pielikumspdf.gif - 641 B

Nolikuma 3.pielikumspdf.gif - 641 B

Izraksts no protokola Nr.2pdf.gif - 641 B

Izraksts no protkola Nr.3pdf.gif - 641 B

Protokola_Nr.3._izrakstsIIpdf.gif - 641 B

Protokola_Nr.4._izrakstspdf.gif - 641 B

Protokola Nr.5.  izraksts pdf.gif - 641 B

Protokola Nr.6.  izraksts pdf.gif - 641 B

Protokola Nr.7 izraksts pdf.gif - 641 B

Nolikums pdf.gif - 641 B

Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritērijipdf.gif - 641 B

Tehniskā specifikācijapdf.gif - 641 B

Pieteikums par piedalīšanos atklātā konkursāpdf.gif - 641 B

Tehniskais piedāvājumspdf.gif - 641 B

Pretendenta saimniecisko izvēles kritēriju pašnovērtējumspdf.gif - 641 B

Līgums pdf.gif - 641 B