gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  

 

  •  
Līguma priekšmets:

Nodarbinātības valsts aģentūras IS uzlabojumu un e-pakalpojumu izstrāde

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

LRLM2013/28-3-03/21ERAF

Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 

07.01.2014.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

10.03.2014. plkst.15:00

Papildus informācija:

Nolikumspdf.gif - 641 B

Nolikuma grozijumi konsolidetipdf.gif - 641 B

Nolikuma 1.pielikums (TS)pdf.gif - 641 B

Nolikuma 1.pielikuma grozijumi konsolidetipdf.gif - 641 B 

Nolikuma 6.pielikumspdf.gif - 641 B

Nolikuma 6.pielikuma grozijumi konsolidetipdf.gif - 641 B

Grozijumi iepirkuma dokumentos pdf.gif - 641 B

Grozijumi iepirkuma dokumentos(12.02)pdf.gif - 641 B

Atbildes uz jautājumiempdf.gif - 641 B

Atbildes uz jautājumiem 2pdf.gif - 641 B

Atbildes uz jautājumiem 3pdf.gif - 641 B

Atbildes uz jautājumiem 4pdf.gif - 641 B