gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  

 

  •  
Līguma priekšmets:

Labklājības ministrijas politikas izstrādes informācijas sistēmas izstrāde

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

LRLM2013/28-3-03/22ERAF

Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 

20.12.2013.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

20.02.2014

Papildus informācija:

Nolikumspdf.gif - 641 B

Nolikums(konsolidets)pdf.gif - 641 B

Nolikuma 1.pielikums (TS)pdf.gif - 641 B

Nolikuma_pielik1(TS)_labojumi(konsolideti) pdf.gif - 641 B

Nolikuma 6.pielikumspdf.gif - 641 B

Nolikuma_6pielik_labojumi(konsolideti) pdf.gif - 641 B

TS_3pielikumspdf.gif - 641 B

LabIS I posma raditajiexcels.gif - 643 B

Atbildes uz jautājumiempdf.gif - 641 B

Atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem2 pdf.gif - 641 B

Grozijumi_iepirkuma_dokumentos pdf.gif - 641 B

Komisijas skaidrojumspdf.gif - 641 B