gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  

 

  •  
Līguma priekšmets:

Valsts darba inspekcijas IS uzlabojumu un e-pakalpojumu izstrāde

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

LRLM2014/28-3-03/05ERAF

Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 

28.03.2014.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

24.04.2014. plkst.15:00

Papildus informācija:

Nolikumspdf.gif - 641 B

Nolikuma_6pielk(Lig)pdf.gif - 641 B

Nolikuma_1pielik(TS) pdf.gif - 641 B

Grozijumi_nolik_6pielk_konsolidetipdf.gif - 641 B

Grozijumi_iepirkuma_dokumentospdf.gif - 641 B

Grozijumi_Nolik_1pielik_konsolidetipdf.gif - 641 B