gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  

 

  •  
Līguma priekšmets:

Valsts sociālās politikas informācijas sistēmas (SPOLIS) uzlabojumu pakalpojums 2015. – 2016.gadam

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

LRLM2015/28-3-02/34

Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 

31.08.2015.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

2015.gada 11.septembris plkst.17:00

Nolikumsword.gif - 648 B

TS pielikums1word.gif - 648 B

TS pielikums2word.gif - 648 B

Informācija pretendentiempdf.gif - 641 B

Lēmumspdf.gif - 641 B

SPOLIS uzturēšanapdf.gif - 641 B

1.pielikumspdf.gif - 641 B

TS 1.6.pielikums Valsts klientu skaitspdf.gif - 641 B

TS 1.7.pielikums Maksas klientu skaitspdf.gif - 641 B

TS 1.pielik. Pasūtījuma izpildes atskaite par mēnesipdf.gif - 641 B

TS 2.pielik. Norēķinu salīdzināšanas pārskatspdf.gif - 641 B

TS 3.pielik. Tāme un finansējuma izlietojuma atskaitepdf.gif - 641 B

TS 4.pielik. Paraugspdf.gif - 641 B

TS 5.pielik. Paraugspdf.gif - 641 B