gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  

 

  •  
Līguma priekšmets:

Par tiesībām sniegt pašvaldību sociālo dienestu un citu pašvaldības izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistu profesionālās kompetences pilnveides (supervīzija) pakalpojumu

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

LRLM2015/28-3-03/27ESF

Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 

09.07.2015. (bez paziņojuma IUB mājas lapā)

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

2015.gada 24.jūlijs plkst.15:00

Nolikumsword.gif - 648 B

1.pielik.TSword.gif - 648 B

2.pielik.Pieteikumsword.gif - 648 B

3.pielikumsexcels.gif - 643 B

4.pielik.Pieredzes apliec.word.gif - 648 B

5.pielik.Līgumsword.gif - 648 B

6.pielikumsword.gif - 648 B

Jautājumi un atbildespdf.gif - 641 B

Atbilde uz jautājumupdf.gif - 641 B

Iepirkuma rezultāts:

Sākot ar 2015. gada 5. oktobri pašvaldībām ir tiesības slēgt līgumus ar iepirkuma rezultātā noteiktajiem supervīzijas pakalpojumu sniedzējiem, informācija par ko ir publicēta LM mājaslapā - index.php?option=com_content&view=article&id=82150