gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  

 

  •  

Līguma priekšmets:

Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta funkcionalitātes izstrāde informācijas sistēmā SPOLIS

Iepirkuma identifikācijas

 LRLM2017/28-3-03/09ERAF

Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā:

27.02.2017.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

Līdz 2017.gada 2.maijam plkst.11:00

Nolikumsword.gif - 648 B

Nolikums ar 31.03.2017.grozījumiem word.gif - 648 B