gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  

 

  •  

Līguma priekšmets:

Ikgadējs nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas izvērtējums (t.sk. izvērtējums par nevienlīdzību veselības aprūpē)

Iepirkuma identifikācijas numurs

LRLM2017/28-3-03/32ESF

Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā:

22.12.2017.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

Līdz 2018.gada 22.janvāra plkst.10:00

Nolikums word.gif - 648 B

Atbildes uz jautājumiem Nr.1 pdf.gif - 641 B

Atbildes uz jautājumiem Nr.2 pdf.gif - 641 B

Noslēguma ziņojums pdf.gif - 641 B