gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  

 

  •  
Līguma priekšmets:

Deinstitucionalizācijas komunikācijas stratēģijas pasākumu plāna izpilde - integrēta komunikācijas kampaņa

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

 LRLM2017/28-3-12/2TP

Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 

15.02.2017.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

Līdz 2017.gada 10. aprīlim plkst.10:00

Nolikums pdf.gif - 641 B

Metu konkursa pielikumi (formas) word.gif - 648 B

Metu konkursa pielikums - plānoto aktivitāšu uzskaitījums word.gif - 648 B

Informatīvās sanāksmes prezentācija pdf.gif - 641 B

Atbildes pdf.gif - 641 B

Atbildes nr.2 pdf.gif - 641 B

Prot_Nr3 Ieinteresēto konkursa dalībnieku informatīvā sanāksme (27-02-2017) pdf.gif - 641 B

Atbildes nr.3 word.gif - 648 B

Atbildes nr.4 word.gif - 648 B

Atbildes nr.5 word.gif - 648 B

Atbildes nr.6 word.gif - 648 B

Atbildes nr.7 word.gif - 648 B

Atbildes nr.8 word.gif - 648 B

Metu konkursa pielikums Finansēšanas  princips (forma) word.gif - 648 B