gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  

 

  •  

Līguma priekšmets:

Par tiesībām sniegt pašvaldību sociālo dienestu un citu pašvaldības izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistu profesionālās pilnveides (apmācības) pakalpojumu 2018.gadā 

Iepirkuma identifikācijas numurs: 

LRLM2018/28-3-03/03ESF 

Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 

12.02.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 

Līdz 2018.gada 5.marta plkst.16:00 

Nolikumsword.gif - 648 B

1.Pielikums - Tehniskā specifikācijaword.gif - 648 B

2.Pielikums - Pieteikums par piedalīšanos iepirkumāword.gif - 648 B

3.Pielikums - Finanšu un tehniskais piedāvājumsword.gif - 648 B

4.Pielikums - Apliecinājums par pretendenta ekspertiemword.gif - 648 B

5.Pielikums-Līguma projektsword.gif - 648 B

6.Pielikums - Sociālā darba speciālistu skaitsword.gif - 648 B

7.Pielikums - Apliecinājum par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumuword.gif - 648 B

8.Pielikums - vispārīgās vienošanās projektsword.gif - 648 B

9.Pielikums - Plānošanas reģionos ietilpstošās pašvaldībasword.gif - 648 B

Vispārīgā vienošanāszip large png icon