gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  

  •  
Līguma priekšmets
Iepirkuma identifikācijas numurs
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Piegādātāja nosaukums
Līgumcena (bez PVN)
Līguma izpildes termiņš
Eksperta pakalpojumu sniegšana Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātē „Bērni ar īpašām vajadzībām" 
LM 2010/13-3-05/24-TP   12.01.2011. plkst. 12:00     
Atkārtota rokasgrāmatas „Kā nodrošināt vienlīdzīgas iespējas ES fondu līdzfinansētajos projektos" poligrāfiska izdošana LM 2010/13-3-05/21-TP  13.12.2010. plkst. 12:00 
   
Pārtikas preču piegāde mācību programmu īstenošanai 
LM 2010/13-3-05/6-ESF 
 23.08.2010. plkst. 12:00 
   
Pārtikas produktu piegāde mācību programmu īstenošanā 
LM 2010/13-3-05/18-ESF 
 25.10.2010 plkst.12:00    
Ekspertu pakalpojumi projekta „Sociālo pakalpojumu sniedzēju kvalitātes novērtējuma metodikas izstrāde, validācija un ieviešana" īstenošanai 
LM 2010/13-3-05/17-SIF 
 12.10.2010. plkst. 12:00  
   
Labklājības ministrijas un tās pakļautības iestāžu teritoriālā datu pārraides tīkla un tīkla iekārtu piegāde    LM 2010/13-3-05/15-ERAF 
 22.11.2010. plkst. 12:00 
   
Datu centra telpas aprīkojuma piegāde 
LM 2010/13-3-05/16-ERAF 
 22.11.2010. plkst. 14:00 
   
Tehnisko palīglīdzekļu noma un piegāde 
LM 2010/13-3-05/13- ESF 
 14.10.2010. plkst. 12:00
   
Sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas izstrāde un e-pakalpojumu izvietošana www.latvija.lv, apmācību nodrošināšana 
LM 2010/13-3-05/14-ERAF 
 14.10.210. plkst. 12:00 
   

 

 

Iepirkuma
identifikācijas
numurs
Iepirkuma priekšmets Publicēšanas
datums
Piedāvājumu
iesniegšanas
datums
 
LM 2010/13-3-05/24-TP 
Eksperta pakalpojumu sniegšana Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātē „Bērni ar īpašām vajadzībām"
30.12.2010
12.01.2011. plkst. 12:00 
 
LM 2010/13-3-05/21-TP
Atkārtota rokasgrāmatas „Kā nodrošināt vienlīdzīgas iespējas ES fondu līdzfinansētajos projektos" poligrāfiska izdošana
30.11.2010
13.12.2010. plkst. 12:00
 
LM 2010/13-3-05/6-ESF
Pārtikas preču piegāde mācību programmu īstenošanai
10.08.2010
23.08.2010. plkst. 12:00
 
LM 2010/13-3-05/18-ESF
Pārtikas produktu piegāde mācību programmu īstenošanā
12.10.2010
25.10.2010 plkst.12:00
 
LM 2010/13-3-05/17-SIF
Ekspertu pakalpojumi projekta „Sociālo pakalpojumu sniedzēju kvalitātes novērtējuma metodikas izstrāde, validācija un ieviešana" īstenošanai
01.10.2010
12.10.2010. plkst. 12:00 
 
LM 2010/13-3-05/15-ERAF 
Labklājības ministrijas un tās pakļautības iestāžu teritoriālā datu pārraides tīkla un tīkla iekārtu piegāde 
24.09.2010
22.11.2010. plkst. 12:00
 
LM 2010/13-3-05/16-ERAF
Datu centra telpas aprīkojuma piegāde
24.09.2010
22.11.2010. plkst. 14:00
 
LM 2010/13-3-05/13- ESF
Tehnisko palīglīdzekļu noma un piegāde
13.09.2010
14.10.2010. plkst. 12:00 
 
LM 2010/13-3-05/14-ERAF
Sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas izstrāde un e-pakalpojumu izvietošana www.latvija.lv, apmācību nodrošināšana
09.09.2010
14.10.210. plkst. 12:00
Atbilde uz jautājumupdf.gif - 641 B