gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  

 

  •  
Līguma priekšmets:

Par sociālā darba terminoloģijas vārdnīcas satura izveidi un publicēšanu

Iepirkuma identifikācijas numurs

LRLM2017/28-3-03/26ESF

Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā:

22.11.2017

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

Līdz 2018,gada 22.janvāra, plkst.16:00

Nolikums word.gif - 648 B

Nolikuma grozījumi word.gif - 648 B

Nolikums (konsolidēts) word.gif - 648 B

Jautājumi un atbildes 1 word.gif - 648 B

Jautājumi un atbildes 2 word.gif - 648 B

Jautājumi un atbildes 3 word.gif - 648 B

Iepirkuma procedūras ziņojums pdf.gif - 641 B