gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas sēdes darba kārtība Nr.1

2007.gada 23.martā
13.00 - 15.00

Labklājības ministrijā, 6.stāva zālē (2.korpuss)
Skolas ielā 28 

1. Komitejas sēdes atklāšana. Iepazīšanās.
Agrita Groza, komitejas vadītāja

2. Komitejas sēdes darba kārtības apstiprināšana.
Agrita Groza, komitejas vadītāja

3. Komitejas nolikuma apstiprināšana.
Agrita Groza, komitejas vadītāja

4. ES līmeņa institūciju izstrādātie dokumenti par nabadzības un sociālās atstumtības situāciju Latvijā un Eiropas Savienības dalībvalstīs.
Agrita Groza, komitejas vadītāja

5. Informācija par jauno Eiropas Kopienas nodarbinātības un sociālās solidaritātes programmu PROGRESS.
Inga Kurčonoka, LM Finanšu un attīstības departamenta Sociālās politikas plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja

6. Latvijas labās prakses piemēri sociālās iekļaušanas jomā.
Evija Meiere, LM Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departamenta Sociālās iekļaušanas nodaļas vadītāja vietniece

7. „Informatīvais ziņojums par Nacionālā rīcības plāna nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai (2004-2006) īstenošanu 2006.gadā" un „Informatīvais ziņojums par Nacionālā sociālās iekļaušanas plāna īstenošanu 2006.gadā".
Evija Meiere, LM Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departamenta Sociālās iekļaušanas nodaļas vadītāja vietniece

8. Citi jautājumi.