gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

 

Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas sēdes nr.1

Darba kārtība
2010.gada 31.martā
15.00 - 17.00

Labklājības ministrijā, 3.stāva zālē (2.korpuss)
Skolas ielā 28

1.  Komitejas sēdes atklāšana un darba kārtības apstiprināšana.  

Ingus Alliks, Labklājības ministrijas Valsts sekretāra vietnieks

2. „ES 2020" stratēģija.

Česlavs Gržibovskis, Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta Ekonomiskās politikas koordinācijas nodaļas vecākais referents

3. Iedzīvotāju novecošanās prognozes Latvijā un Latvijas pensiju sistēmas finansiālā ilgtspēja.

Ilmārs Šņucins, Finanšu ministrijas Tautsaimniecības analīzes un fiskālās politikas departamenta direktora vietnieks

Sandra Stabiņa, Labklājības ministrijas Sociālās apdrošināšanas departamenta Nozares vecākais eksperts ekonomiskās analīzes un prognozēšanas jautājumos

4. Aktuālā informācija par Eiropas gadu cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību (2010).

Ilze Dūmiņa, Labklājības ministrijas Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vecākā referente 

5. Citi jautājumi.