gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas sēdes nr.2 

Darba kārtība
2008.gada 18.jūnijā
15.00 - 17.00

Labklājības ministrijā, 3.stāva zālē (2.korpuss)
Skolas ielā 28 

1. Komitejas sēdes atklāšana un darba kārtības apstiprināšana.  

Sandra Baltiņa, komitejas vadītāja

2. Nacionālā sociālās iekļaušanas plāna (2006-2008) īstenošanas gaita 2007.gadā.

Sandra Baltiņa, komitejas vadītāja

Nozaru ministriju pārstāvji

3. Ziņojuma par nacionālo sociālās aizsardzības un sociālās iekļaušanas stratēģiju 2008. - 2010.gadam izpildes gaita.

Evija Meiere, komitejas vadītāja vietniece 

4. Citi jautājumi.