gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Sabiedriskā apspriešana par stažēšanās kvalitātes ietvaru

 

2012.gada 18.aprīlī Eiropas Komisija (turpmāk - Komisija) publicēja paziņojumu „Virzoties uz ekonomikas atlabšanu ar daudzām jaunām darba vietām" un uzsāka sabiedrisko apspriešanos par stažēšanās kvalitātes ietvaru. Sabiedriskās apspriešanās mērķis ir izveidot vienotu izpratni par stažēšanās kvalitātes ietvaru un komentārus ir iespējams sniegt līdz 2012.gada 11.jūlijam.

 

Sabiedriskās apspriešanās kontekstā ar stažēšanos saprot darba praksi, kas ietver izglītojošu komponentu (var būt vai nebūt daļa no mācību programmas) un ir ierobežota laika ziņā. Šādas stažēšanās nolūks ir palīdzēt stažierim pāriet no izglītības uz darbu, nodrošinot praktisko pieredzi, zināšanas un prasmes, kas papildina stažiera teorētisko izglītību.

 

Sabiedriskās apspriešanās laikā Komisija lūdz sniegt atbildes uz šādiem jautājumiem:

1)      Vai Jūsuprāt ir nepieciešama rīcība Eiropas līmenī attiecībā uz stažēšanās kvalitāti?

2)      Kas būtu jāietver šajā iniciatīvā (iniciatīvas tvērums)?

3)      Kādai būtu jābūt šādas iniciatīvas ES līmenī formai?

4)      Vai Jūsuprāt Komisijas darba dokumentā ietvertie stažēšanās kvalitātes elementi ir atbilstoši?

5)      Kādus citus elementus Jūs varētu ieteikt apspriešanai?

6)      Vai Jums ir citi komentāri?

 

Sīkāku informāciju par sabiedrisko apspriešanu ir iespējams iegūt šajā adresē: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=en&consultId=10&visib=0&furtherConsult=yes