gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Pensiju indeksācija

No 2018.gada 1.oktobra vecuma pensiju indeksācijas lielums būs atkarīgs no kopējā apdrošināšanas stāža. Ja apdrošināšanas stāžs būs līdz 29 gadiem, tad pensiju indeksēs, ņemot vērā 50% no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem, ja no 30 līdz 39 gadiem - 60%, ja 40 un vairāk gadu -  70%.
Pensiju, kura piešķirta par darbu kaitīgos un smagos vai sevišķi kaitīgos un smagos darba apstākļos un apdrošināšanas stāžs būs līdz 39 gadiem, indeksēs, ņemot vērā 60% no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem, bet, ja  apdrošināšanas  stāžs būs 40 un vairāk gadu - 70%.

Jāņem vērā, ka indeksēts tiks tikai pensijas apmērs, nevis pie pensijas piešķirtās piemaksas par apdrošināšanas stāžu līdz 1996. gadam, jo piemaksa nav pensijas sastāvdaļa.
Jāuzsver, ka no indeksētās pensijas var tikt ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas samazina izmaksājamo summu.

Pensiju indeksāciju nodrošina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), kuras rīcībā ir visi nepieciešamie dati, un pārrēķins notiek automātiski. (http://www.vsaa.lv/lv/kontakti/kontaktinformacija).
Savu pensijas apmēru ikviens var uzzināt portālā www.latvija.lv vai vēršoties jebkurā VSAA nodaļā .