gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Priekšlaicīga pensionēšanās 
 

Priekšlaicīgi pensionēties var divus gadus pirms īstā pensionēšanās vecuma sasniegšanas. 2019.gadā gan sievietes, gan vīrieši priekšlaicīgi pensijā var doties, sasniedzot 61 gadu un 6 mēnešu vecumu. 

Lai varētu doties priekšlaicīgā pensijā, cilvēka apdrošināšanas stāžam ir jābūt vismaz 30 gadiem.

Ja cilvēks stājas darba attiecībās, priekšlaicīgi piešķirto vecuma pensiju neizmaksā. Savukārt pēc īstā pensionēšanās vecuma sasniegšanas cilvēks var vienlaicīgi gan strādāt, gan saņemt vecuma pensiju pilnā apmērā.

Personām, kurām vecuma pensija piešķirta priekšlaicīgi līdz vecuma sasniegšanai pensijas izmaksas apmērs ir 50% no piešķirtās vecuma pensijas.

Ja persona ir izdarījusi savu izvēli un pensiju pieprasījusi priekšlaicīgi, sasniedzot īsto pensionēšanās vecumu, vecuma pensija par jaunu netiek piešķirta.

Aizejot pensijā priekšlaicīgi, ir jārēķinās ar to, ka pensijas apmērs būs mazāks, nekā tas būtu gadījumā, ja cilvēks pensionētos valsts noteiktajā vecumā. Tas ir tādēļ, ka vecuma pensijas apmērs ir atkarīgs ne tikai no uzkrātā pensiju kapitāla, bet arī vecuma, kad cilvēks izvēlējies pieprasīt pensiju. Jo vēlāk pieprasa pensiju, jo lielāku pensiju saņem. Piemēram, vidējā vecuma pensija šī gada pirmajā pusgadā bija 106,74 lati. Savukārt cilvēkiem, kuri pensijā devušies priekšlaikus, vidējā pensija bija 87,82 lati.