gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

E-pakalpojums "Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrēšana" būs pieejams sākot no 2018.gada 1. jūlija, ar pārejas periodu sākot no 2018. gada 1. janvāra, līdz 2018. gada 30. jūnijam.

Lai reģistrētu sociālo pakalpojumu sniedzēju, šobrīd dokumentus var iesniegt:

  • Nosūtot pa pastu,
  • Ar drošu elektronisko parakstu uz LM e-pastu,
  • Personīgi ierodoties LM lietvedībā, Skolas ielā 28, Rīga.
Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs
Iesnieguma veidlapa sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrēšanai word.gif - 648 B