gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Sociālās aizsardzības komitejas 2018. gada plāns

Sociālā aizsardzības komiteja ir sagatavojusi savu darba plānu, kurā kā galvenās 2018.gada prioritātes ir minētas:

  1. „Eiropa 2020" stratēģija, Eiropas semestris, Eiropas Sociālo tiesību pīlārs un Ekonomikas un monetārās savienības sociālā dimensija - Sociālās aizsardzības komiteja sniegs ieguldījumu ES Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes sagatavošanā, izvērtējot sociālās aizsardzības jautājumus, kas ir ietverti Eiropas Komisijas publicētajā 2018.gada ikgadējā izaugsmes pētījumā, tostarp Vienotajā nodarbinātības ziņojumā. Vienlaikus tiks turpināta arī daudzpusējā uzraudzība attiecībā uz dalībvalstu specifiskajās rekomendācijās minētajām politiku reformām, kā arī euro zonas rekomendācijā. Tiks uzraudzīta arī sociālā situācija ES, tostarp progress attiecībā uz „Eiropa 2020" stratēģijas nabadzības samazināšanas un sociālās iekļaušanas mērķiem. Sociālās aizsardzības komiteja plāno sniegt arī savu ieguldījumu attiecībā uz Eiropas Sociālo tiesību pīlāra ieviešanu, tostarp Eiropas Komisijas publicētajiem priekšlikumiem.
  2. Sociālā atvērtās koordinācijas metode. Sociālās aizsardzības komiteja turpinās arī tematisko darbu attiecībā uz sociālās iekļaušanas, pensiju, veselības un ilgstošās aprūpes jautājumiem. Ņemot vērā Prezidentvalsts un Eiropas Komisijas prioritātes tematiskais darbs var ietvert arī tādus jautājumus kā:
  • bērnu agrīnās attīstības pasākumi;
  • aktīva iekļaušana un ienākumu nevienlīdzība;
  • veselības politika, 
  • nodarbinātības digitalizācijas sociālie aspekti.