gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

n  LM pakalpojumi portālā www.latvija.lv.

1. Atļauja iepazīties ar adoptējamu bērnu
2. Labklājības ministra atļauja bērna adopcijai uz ārvalstīm
3. Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrācija E-pakalpojums
4. Kompetentas institūcijas darba aizsardzības jautājumos statusa piešķiršana
5. Atskaišu un valsts statistikas pārskatu iesniegšana E-pakalpojums
6. Personu sūdzības, iesniegumi un priekšlikumi par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem E-pakalpojums
7. Iesnieguma statuss sociālo pakalpojumu saņemšanai, paziņojums par pieņemtajiem lēmumiem  E-pakalpojums
8. Rindas statuss sociālo pakalpojumu saņemšanai, paziņojums par pieņemtajiem lēmumiem E-pakalpojums
9. Saraksta par personām, kuras ir tiesīgas darboties kā kompetentie speciālisti darba aizsardzības jautājumos, uzturēšana unaktualizācija 

n  Citi no valsts budžeta finansētie pakalpojumi

10. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no psihoaktīvajām vielām atkarīgiem bērniem
11. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no psihoaktīvajām vielām atkarīgiem pieaugušajiem
12. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem, kas cietuši no prettiesiskām darbībām
13. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no vardarbības cietušām pilngadīgām personām
14. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi cilvēku tirdzniecības upuriem
15. Psihologa pakalpojumi personām līdz 18 gadiem, kurām pirmreizēji noteikta invaliditāte un kuras dzīvo ģimenē, kā arī tās likumiskajiem pārstāvjiem
16. Surdotulka pakalpojumi personām ar dzirdes invaliditāti izglītības programmas apguvei
17. Surdotulka pakalpojumi personām ar dzirdes invaliditāti saskarsmes nodrošināšanai ar citām juridiskām un fiziskām personām
18. Asistenta pakalpojums 

19. Vardarbības veicēju sociālā rehabilitācija

20. Kredīta procentu segšana invalīdiem, kuri ņēmuši kredītu mājokļa pielāgošanai