gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

 

  • Sociālo uzņēmumu gada darbības pārskati

Sociālais uzņēmums katru gadu, sākot ar nākamo gadu pēc sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas, iesniedz Labklājības ministrijā darbības pārskatu (elektroniski un papīra formā). 

Instrukcija, kā iesniegt dokumentus Labklājības ministrijā 

Ja minēto dokumentu iesniedz elektroniski un tas ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, to papīra formā var neiesniegt.

Sociālā uzņēmuma darbības pārskata veidlapa 

PIELIKUMS: Informācija par nodarbinātajiem mērķa grupu pārstāvjiem (aizpilda darba integrācijas uzņēmumi) 

Sociālā uzņēmuma darbības pārskata vadlīnijas