gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Marta sanāksmju darba kārtība

4.marts

  • Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta izpētes paziņojums „Cīnoties pret darba samaksas atšķirībām starp sievietēm un vīriešiem: ne bez labāka darba un ģimenes dzīves balansa”
  • Padomes secinājumu projekts par darba samaksas atšķirībām starp sievietēm un vīriešiem un politikām, lai uzlabotu darba un ģimenes dzīves līdzsvaru 

- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

28.marts
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas projekts, ar kuru groza Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr.987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004

- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs