gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

 

  • Vai Nodarbinātības valsts aģentūra piedāvā apgūt darbam nepieciešamās prasmes un profesiju vai iegūt transportlīdzekļa vai traktortehnikas vadītāja kvalifikāciju?

Bezdarbniekiem ir iespēja saņemt apmācību kuponu un iesaistīties:

  • profesionālās tālākizglītības programmu apguvē, kas dod iespēju iegūt profesionālo kvalifikāciju. Pēc attiecīgās programmas apguves bezdarbnieks kārto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. Bezdarbniekam, kurš nokārtojis profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, izsniedz profesionālās kvalifikācijas apliecību;
  • profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvē, kas dod iespēju pilnveidot savu profesionālo meistarību un apgūt mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes. Bezdarbniekam, kurš apguvis pilnveides programmu, izsniedz profesionālās pilnveides izglītības apliecību.

Informācija par profesionālās izglītības ieguvi bezdarbnieku apmācību ietvaros pieejama Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā.

Nodarbinātības valsts aģentūra īsteno arī pasākumu „Neformālās izglītības ieguve un transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācība ar kuponu metodi”.

Pasākuma mērķis ir nodrošināt bezdarbnieku un darba meklētāju kvalifikācijas un prasmju paaugstināšanu, veicinot to konkurētspēju darba tirgū.

Dalībai neformālās izglītības programmu apguvē, transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācībā var pieteikties bezdarbnieki un darba meklētāji, kuru prasmes neatbilst mainīgajām darba tirgus prasībām vai šīs prasmes ir nepietiekamas un šī iemesla dēļ ir grūti atrast darbu.

Neformālo izglītības programmu ietvaros iespējams apgūt valsts valodas un svešvalodu prasmes, kā arī attīstīt datorprasmes. 

Transportlīdzekļu vadīšanas apmācību ietvaros iespējams iegūts C un D kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības, kā arī TR1, TR2, TR3, TR4 kategoriju traktortehnikas vadītāju kvalifikāciju. 

Informācija par neformālo izglītības programmu un transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācību pieejama Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā.

NVA īsteno pasākumu „Apmācība pie darba devēja”. Šī pasākuma mērķis ir darba devējam vajadzīgā darbinieka praktiskā sagatavošana, organizējot apmācību pie darba devēja. Informācijas par pasākumu pieejama Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā.