gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

LM dokumentu projekti

 • Metodiskās vadības un kontroles departaments

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.913 „Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni””.

Priekšlikumi: līdz 15.07.2019.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgā: Maruta Pavasare, 67021661, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 

 • ES Struktūrfondu departaments

Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Savienības (turpmāk – ES) programmas “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” 2014.-2020. gadam līdzfinansētā projekta “Balance for all – B4A” īstenošanai"

Priekšlikumi: līdz 04.10.2019.
Dokuments: Informatīvais ziņojums
Atbildīgais: Vjačeslavs Makarovs, 67782958, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 20. oktobra noteikumos Nr. 601 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" Eiropas Sociālā fonda 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.2. pasākuma "Funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana" īstenošanas noteikumi

Priekšlikumi: līdz 27.09.2019.
Dokuments:Normatīvais akts
Atbildīgais: Egita Sāre, 67021652, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.  

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 20. oktobra noteikumos Nr. 600 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” Eiropas Reģionālās attīstības fonda 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.2. pasākuma “Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveidei” īstenošanas noteikumi”

Priekšlikumi: līdz 27.09.2019.
Dokuments:Normatīvais akts
Atbildīgais: Egita Sāre, 67021652, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.  

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 871 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” pasākuma 9.3.1.1. “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi

Priekšlikumi: līdz 20.09.2019.
Dokuments:Normatīvais akts
Atbildīgais: Ilga Vjakse, tel. 67021641, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.   

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr. 467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.3. pasākuma “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” īstenošanas noteikumi"

Priekšlikumi: līdz 17.09.2019.
Dokuments:Normatīvais akts
Atbildīgais: Inga Krīgere, 67021561, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..lv  

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 836 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” īstenošanas noteikumi”

Priekšlikumi: līdz 04.09.2019.
Dokuments:Normatīvais akts
Atbildīgais: Rūdolfs Kudļa, 67021630, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.  

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 17. marta noteikumos Nr. 129 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Izveidot darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru” 7.1.2.1. pasākuma “EURES tīkla darbības nodrošināšana” īstenošanas noteikumi”

Priekšlikumi: līdz 04.09.2019.
Dokuments:Normatīvais akts
Atbildīgais: Rūdolfs Kudļa, 67021630, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.  

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 6. oktobra noteikumos Nr. 575 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām” 9.2.1.3. pasākuma “Atbalsts speciālistiem darbam ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” īstenošanas noteikumi”

Priekšlikumi: līdz 03.09.2019.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Ineta Mača, tel. 67021595, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 386 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām” 9.2.1.2. pasākuma “Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings” īstenošanas noteikumi” 

Priekšlikumi: līdz 03.09.2019.
Dokuments:Normatīvais akts
Atbildīgais: Ineta Mača, tel. 67021595, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 22. maija noteikumos Nr. 291 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” pasākuma 9.2.2.3. “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana” īstenošanas noteikumi”

Priekšlikumi: līdz 26.08.2019.
Dokuments:Normatīvais akts
Atbildīgais: Ilga Vjakse, tel. 67021641, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..lv

Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr. 468 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.2. pasākuma “Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi” īstenošanas noteikumi"

Priekšlikumi: līdz 05.08.2019.
Dokuments:Normatīvais akts
Atbildīgais: Inga Krīgere, 67021561, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..lv 

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 352 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” 9.1.4.1. pasākuma “Profesionālā rehabilitācija” īstenošanas noteikumi” 

Priekšlikumi: līdz 05.08.2019.
Dokuments:Normatīvais akts
Atbildīgais: Ineta Mača, tel. 67021595, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 

Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumos Nr.504 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbīnātību ” īstenošanas noteikumi”

Priekšlikumi: līdz 05.11.2019.
Dokuments:Normatīvais akts
Atbildīgais: Rūdolfs Kudļa, 67021630, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.  

Ministru kabineta noteikumu projekts “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” 9.2.1.1. pasākuma “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenošanas noteikumi”

Priekšlikumi: līdz 30.07.2019.
Dokuments:Normatīvais akts
Atbildīgais: Egita Sāre, 67021652, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 835 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.1. pasākuma “Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem” īstenošanas noteikumi”  
Priekšlikumi: līdz 07.06.2019.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Inga Krīgere, tel. 67021561, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 313 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" pasākuma 9.2.2.1. "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi" 
Priekšlikumi: līdz 23.10.2019.
Dokuments: 
Normatīvais akts
Atbildīgais: Ilga Vjakse, tel. 67021641, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 

 • Sociālo pakalpojumu departaments

Ministru kabineta noteikumu projekts “Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis”
Priekšlikumi: līdz 15.07.2019.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Egita Dorožkina, tel. 67021668, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr.587 “Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas noteikumi”
Priekšlikumi: līdz 17.05.2019.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Anda Masejeva, tel. 67021667, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumos Nr. 1002 "Sociālās integrācijas valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis".
Priekšlikumi: līdz 18.04.2019.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Inga Martinsone, tel. 64331825, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu no valsts budžeta līdzekļiem sociālās rehabilitācijas institūcijā” 
Priekšlikumi: līdz 03.04.2019.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Ineta Pikše, tel. 67021634, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 • Bērnu un ģimenes politikas departaments

Ministru kabineta noteikumu projekts “Adopcijas reģistra noteikumi”

Priekšlikumi: līdz 21.10.2019.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Annija Sunne,  67021665, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumos Nr.355 "Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra noteikumi" 

Priekšlikumi: līdz 27.09.2019.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: 
Rita Paršova,  67782954, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 

Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu

Priekšlikumi: līdz 2019.gada 20.septembrim
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Viktorija Boļšakova, tel. 67782956, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 

Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumos Nr.898 "Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas nolikums" 

Priekšlikumi: līdz 06.08.2019.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: 
Rita Paršova,  67782954, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..lv

Likumprojekts “Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā"

Priekšlikumi: līdz 30.05.2019.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Zita Mustermane, 67021649, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Daina Grabe, 67021594, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Ministru kabineta noteikumu projekts “Aizgādnības informācijas sistēmas noteikumi” 

Priekšlikumi: līdz 12.03.2019.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Lauris Neikens, 67021673, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr. 1037 “Bāriņtiesas darbības noteikumi”” 

Priekšlikumi: līdz 12.03.2019.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Lauris Neikens, 67021673, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Likumprojekts “Grozījumi Bāriņtiesu likumā” 

Priekšlikumi: līdz 12.03.2019.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Lauris Neikens, 67021673, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumos Nr.352 “Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapas paraugu bāriņtiesas darbības jomā un veidlapas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību””

Priekšlikumi: līdz 12.03.2019.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Lauris Neikens, 67021673, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumos Nr.354 “Audžuģimenes noteikumi”"
Priekšlikumi: līdz 11.01.2019.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Lauris Neikens, 67021673, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 • Sociālās apdrošināšanas departaments

Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli”.
Priekšlikumi: līdz 08.11.2019.
Dokuments: Normatīvais akts 
Atbildīgais: Airīna Dreimane, 67021562, Airina.Dreimane@lm.gov.lv

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par minimālās vecuma pensijas apmēru”
Priekšlikumi: līdz 30.11.2019.
Dokuments: Normatīvais akts un noteikumu projekts
Atbildīgais: Daiga Kudiņa, 67021678, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Ministru kabineta noteikumu projekts “Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas valsts sociālās apdrošināšanas pabalstiem nosacījumi un aprēķināšanas kārtība un pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība”.
Priekšlikumi: līdz 25.10.2019.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Irēna Salmane, 67021556, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumos Nr. 976 „Noteikumi par brīvprātīgu pievienošanos valsts sociālajai apdrošināšanai”
Priekšlikumi: līdz 30.05.2019.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Liene Ramane, tālr. 67 021 687, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Grozījumi 2000. gada 2. maija Ministru kabineta noteikumos Nr. 164 "Kārtība, kādā tiek aprēķinātas un atmaksātas pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas un aprēķināts un pārskaitīts solidaritātes nodoklis”
Priekšlikumi: līdz 03.06.2019.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Airīna Dreimane, tālr., 67021562, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Grozījumi 2003. gada 27. maija Ministru kabineta noteikumos Nr. 272 "Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību"
Priekšlikumi: līdz 02.05.2019.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgā: Dace Trušinska, 67021553, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par valsts fondētās pensijas kapitāla izmantošanu
Priekšlikumi: līdz 02.05.2019.
Dokuments: Normatīvais akta projekts
Atbildīgā: Sandra Rucka, 67021607, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.  

Noteikumi par ikmēneša piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijas
Priekšlikumi: līdz 14.01.2019.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgā: Dace Trušinska, 67021553, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam””
Priekšlikumi: līdz 31.12.2018.
Dokuments: Normatīvais akts un likumprojekts
Atbildīgais: Irēna Salmane, 67021556, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām”
Priekšlikumi līdz: 31.10.2018.
Dokuments:Likumprojekts
Atbildīgais: Dace Trušinska, 67021553, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"

Priekšlikumi: līdz 16.07.2018.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Irēna Salmane, 67021556, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Informatīvais ziņojums „Par iespēju palīdzēt pensijas vecuma iedzīvotājiem zobārstniecības jautājumos"

Priekšlikumi: līdz 11.07.2018.
Dokuments: Informatīvais ziņojums
Atbildīgais: Irēna Salmane, 67021556, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. jūlija noteikumos Nr.490 „Labklājības informācijas sistēmas (LabIS) noteikumi"
Priekšlikumi: līdz 28.05.2018.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Irēna Salmane, 67021556, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 • Darba tirgus politikas departaments 

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 23. maija noteikumos Nr. 264 „Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām””
Priekšlikumi: līdz 14.11.2019.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Aina Liepiņa, 67021519, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 2.janvāra noteikumos Nr.75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem”

Priekšlikumi: līdz 09.19.2019.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Olga Iļjina, 67021616, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 26.jūlija noteikumos Nr.490 „Labklājības informācijas sistēmas (LabIS) noteikumi”

Priekšlikumi: līdz 09.09.2019.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Olga Iļjina, 67021616, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 3.jūlija noteikumos Nr.458 „Komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju – licencēšanas un uzraudzības kārtība”

Priekšlikumi: līdz 09.09.2019.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Olga Iļjina, 67021616, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem”
Priekšlikumi: līdz  01.03.2019.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Kristaps Ziediņš, 67021503, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem"
Priekšlikumi: līdz 16.08.2018.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Kristaps Ziediņš, 67021503, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 • Sociālās iekļaušanas politikas departaments

Konceptuāla ziņojuma projekts. Konceptuāls ziņojums par asistenta pakalpojuma pašvaldībā pilnveidošanu

Priekšlikumi: līdz 31.10.2019.
Dokuments: Konceptuāls ziņojums un projekts
Atbildīgais: Elīna Celmiņa, 67021612, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr.805 “Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību
Priekšlikumi: līdz 27.09.2019.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais:
Daina Grabe, 67021594, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr.942 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā”
Priekšlikumi: līdz 17.06.2019.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Einārs Grāveris, 67021593, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Plāns minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai 2020.-2021.gadam
Priekšlikumi: līdz 20.05.2019.
Dokuments: Politikas plānošanas dokuments
Atbildīgā: Aiga Lukašenoka, 67021691, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 • Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departaments

Grozījumi Darba likumā
Priekšlikumi līdz 27.11.2019
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Ineta Vjakse, 67021570, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 15.maija noteikumos Nr.325 „Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās” 
Dokuments:
Normatīvais akts

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 29.septembra noteikumos Nr.803 „Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar kancerogēnām vielām darba vietās” 
Dokuments: Normatīvais akts

Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par darba dienas pārcelšanu 2020. gadā” 
Priekšlikumi: līdz 12.04.2019.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgā: Astra Pilsuma, 67021518, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Grozījumi Darba aizsardzības likumā
Priekšlikumi: līdz 05.07.2018.
Dokuments: Normatīvais akts un Anotācija
Atbildīgais: Māra Vīksne, 67021526, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 • Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām vadošā iestāde

Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumi Nr. 727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020. gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi"

Priekšlikumi: līdz 09.11.2018.
Dokuments: MK noteikumu projekts
Atbildīgais: Z.Kaljo, Tāl.67201653, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Ministru kabineta 2014. gada 3. septembra rīkojums Nr. 475 "Par Darbības programmu pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšanai vistrūcīgākajām personām 2014.–2020. gada plānošanas periodā"

Priekšlikumi: līdz 09.11.2018.
Dokuments: MK rīkojuma projekts
Atbildīgais: Z.Kaljo, Tāl.67201653, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.