gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Š.g. 23. aprīlī labklājības ministre Ramona Petraviča neplānotā vizītē apmeklēja Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju (VBTAI). Jau ilgāku laiku bažas rada Labklājības ministrijas padotības iestādes darba kvalitāte un rezultāti. Pagājušā nedēļā noslēdzās  ministrijas veiktais audits VBTAI, kurā konstatētais liecina par to, ka iestādes darbībā ir nopietnas problēmas.

Veikto pārbaužu rezultātā iezīmējās divi problēmu loki: pašvaldību informētība par savu iedzīvotāju sociālo struktūru, bāriņtiesu un sociālo dienestu darbības kvalitāte un VBTAI kā metodiskās vadības un kontrolējoša institūcija, kas nespēj pietiekamā kvalitātē veikt metodiskās vadības un kontrolējoša institūcijas funkcijas. 

“Bērnu tiesību aizsardzības mehānisms bez būtiskiem uzlabojumiem Latvijā pastāv kopš 2005. gada. Tas ir  ierūsējis un nestrādā  pilnvērtīgi.  Pienācis laiks pievērsties tā nopietnai reformai. Lai sāktu risināt saasināto situāciju, vispirms jāmeklē atbildes uz jautājumiem ministrijas padotības iestādē – kāpēc VBTAI Bērnu tiesību aizsardzības departamentā, kas īsteno būtiskākās iestādes funkcijas, no 14 amata vietām vairāk kā puse ir vakantas.

Šī uzskatāma par pirmskrīzes situāciju, kādā  strādā VBTAI darbinieki. Kā un vai šādos apstākļos vispār iespējams nodrošināt struktūrvienības un kopumā iestādes kvalitatīvu darbu, kā jūtas darbinieki, kāds ir psiholoģiskais noskaņojums kolektīvā – šie ir iemesli, kādēļ pati personīgi gribēju tikties ar inspekcijas darbiniekiem, lai  uzklausītu un izrunātu problēmas, sagaidot neiestudētas atbildes, bet to, kas cilvēkus nodarbina, strādājot ikdienas rutīnā,” neplānotās vizītes iemeslus skaidro Ramona Petraviča.

Tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi par atbildīgo institūciju sadarbības problēmu jautājumiem, Bāriņtiesas metodisko vadību un uzraudzību. VBTAI priekšnieces vietniece Gunita Kovaļevska uzsvēra, ka VBTAI ir gatava un grib turpināt strādāt, piedāvājot savu redzējumu nepieciešamajām reformām kā inspekcijā, tā iesaistīto atbildīgo institūciju sadarbības modelī. 

“Esmu pārliecināta, ka, atstājot nemainīgu bērnu tiesību aizsardzības sistēmu, nekas krasi nemainīsies. Ir nepieciešamas būtiskas pārmaiņas. Esmu jau tikusies un tikšos vēl ar tieslietu ministru un tiesībsargu, lai pārrunātu šos jautājumus. Izvērtēšu visus iespējamos variantus, līdz atradīsim labāko darbības un pārraudzības mehānismu, tai skaitā bāriņtiesu reformai, lai aiz birokrātijas labirintiem un tiesiskās apziņas trūkuma nepazustu pats bērns,” vizītes noslēgumā sacīja ministre Ramona Petraviča.