gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Informācija ilgstošas sociālas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientu tuviniekiem

Saskaņā ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) novērtējumu[1] Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs augsta Covid-19 saslimstība un mirstība novērota ilgstošās aprūpes iestādēs, kas rada nopietnas problēmas infekcijas profilaksei un kontrolei šādās iestādēs. Saistībā ar minēto Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) ir norādījis, ka ir ļoti svarīgi spēt ātri identificēt, novērtēt un kontrolēt COVID-19 uzliesmojumus institūcijās, lai aizsargātu sabiedrības daļu ar augstu inficēšanās un masveida saslimšanas risku. Tādējādi, ievērojot augsto inficēšanās risku institūcijās, atsevišķi ierobežojumi saglabāti arī šobrīd, tai skaitā arī attiecībā uz ilgstošas sociālas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju (SAC) klientu tuvinieku apmeklējumiem.

Ieteikumi ierobežojošo pasākumu piemērošanai[2] minētajās institūcijās ir izstrādāti sadarbībā ar Veselības ministriju un attiecībā uz klientu tuvinieku apmeklējumiem tie nosaka, ka  apmeklējumi ir saskaņojami ar SAC administrāciju, lai saskaņotu apmeklējuma laiku un varētu nodrošināt darbinieku klātbūtni un epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu (t.sk. ja iespējams, apmeklējumi organizējami arī darba dienu vakaros un brīvdienās).

Apmeklējumi ir atļauti, ja tuvinieks 14 dienu laikā nav uzturējies valstī, kas SPKC mājaslapā publicēta kā valsts, uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi, nav bijis ciešā kontaktā ar COVID-19 infekcijas slimnieku vai cilvēku, kurš atrodas mājas karantīnā, un nav COVID-19 raksturīgo klīnisko simptomu (tai skaitā temperatūra). Vienā apmeklējuma reizē ne vairāk kā viena persona, izņemot, ja apmeklētāji ir vairāki vienā mājsaimniecībā dzīvojoši vienas ģimenes locekļi.

Labvēlīgos laika apstākļos ieteikts tikšanos organizēt SAC teritorijā, dārzā, lapenē, ievērojot 2 m distancēšanos.

 

Apmeklējuma laikā gan klientam, gan tuviniekam jānodrošina individuālo aizsardzības līdzekļu (maskas) un dezinfekcijas līdzekļu pieejamība, kā arī jāuzrauga to lietošana. Ja tikšanās tiek organizēta īpaši aprīkotā apmeklējumu telpā, kur iespējams sarunāties caur stiklu pa telefonu vai izmantojot citus tehniskus risinājumus, individuālie aizsardzības līdzekļi nav jālieto.

Lūdzam tuviniekus, radiniekus un draugus būt saprotošiem un ievērot noteiktos ierobežojošos pasākumus, lai pasargātu no iespējas inficēt ar COVID–19 vīrusu savus tuviniekus un citus SAC klientus, kā arī darbiniekus, kuriem šis ir ļoti spraigs darba periods. 

Saziņai  lūdzam izmantot SAC mājas lapās pieejamos tālruņa numurus. Visu informāciju par saziņu ar tuviniekiem sniegs SAC darbinieki.