gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Ārkārtas situācijas ietekmē tapis priekšlikums, ka personas, kurām piešķirtā bezdarbnieka pabalsta periods beidzas laika periodā no 2020. gada 12. marta līdz 2020. gada 31. augustam un kuras nebūs atradušas darbu, varēs pretendēt uz valsts palīdzību kopumā 12 mēnešu garumā.

Labklājības ministre Ramona Petraviča (KPV LV) uzsver, ka COVID - 19 krīzes dēļ daudziem cilvēkiem izredzes atrast darbu ievērojami samazinājušās, tāpēc viņa kopā ar Labklājības ministrijas ekspertiem nākusi klajā ar iniciatīvu par bezdarbnieka palīdzības pabalstu:

“Turpinām darbu, lai meklētu aizvien jaunas iespējas palīdzēt cilvēkiem, kas COVID-19 krīzes dēļ palikuši bez iztikas līdzekļiem. Mans priekšlikums paredz cilvēkiem, kuriem beidzies bezdarbnieka pabalsta izmaksas periods un viņi nevar atrast jaunu darbu, pabalstu izmaksāt vēl četrus mēnešus”.

Priekšlikums paredz, ka apdrošinātajai personai, kura ir saņēmusi bezdarbnieka pabalstu saskaņā ar likumu “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”, ir tiesības pieprasīt bezdarbnieka palīdzības pabalstu, ja pēc bezdarbnieka pabalsta izmaksas perioda beigām persona nav atradusi darbu un neveic saimniecisko darbību un joprojām atrodas bezdarbnieka statusā. 

Plānotais bezdarbnieka palīdzības pabalsta apmērs būs iepriekš piešķirtā bezdarbnieka pabalsta apmērā (kāds tika maksāts bezdarbnieka pabalsta izmaksas pēdējos mēnešos), bet ne vairāk kā 130 eiro mēnesī un ne ilgāk kā 4 mēnešus.

Pabalstu izmaksās par periodu no 2020. gada 12. marta līdz persona sāk gūt ienākumus kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, bet ne ilgāk kā līdz 2020. gada 31. decembrim.

Vienlaikus, pabalsta saņēmēja pienākums būs turpināt piedalīties NVA noteiktajās aktivitātēs, tostarp, turpināt darba meklēšanu un pieņemt piemērotu darba piedāvājumu, kā arī ievērot citus NVA nosacījumus. 

Bezdarbnieka palīdzības pabalstu nevarēs saņemt vienlaicīgi ar kādu no sociālās apdrošināšanas pabalstiem, valsts pensijām, apdrošināšanas atlīdzību vai ikmēneša atlīdzību bezdarbniekam par algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanu.

Priekšlikumu vēl vērtēs koalīcijas sadarbības sanāksmē, un tas jāvirza izskatīšanai valdībā un Saeimā.