gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

  • Vadlīnijas

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām vadlīnijas par vadībā un uzraudzībā iesaistīto institūciju pārbaudēm ārkārtējā situācijā pdf.gif - 641 B

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām vadlīnijas par maksājumu pieprasījumu un to prognožu sagatavošanu (aktualizētas 24.02.2016.) pdf.gif - 641 B

Vadlīnijas Eiropas Savienības horizontālo principu ievērošanai darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020.gada plānošanas periodā" īstenošanāpdf.gif - 641 B

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām vadlīnijas efektīvu un samērīgu krāpšanas apkarošanas pasākumu piemērošanai pdf.gif - 641 B

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām vadlīnijas par attiecināmo izmaksu pamatojošiem dokumentiem 2014.-2020.gada plānošanas periodā (aktualizētas 30.05.2018.) pdf.gif - 641 B

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām vadlīnijas risku pārvaldībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā (aktualizētas 19.02.2019.) pdf.gif - 641 B

Vadlīnijas par Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām vadības un kontroles sistēmas apraksta aktualizācijupdf.gif - 641 B

Vadlīnijas par finanšu korekciju piemērošanu Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām īstenošana pdf.gif - 641 B

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām vadlīnijas par maksājumu pieprasījumu un pieteikumu precizēšanu un pārskatu sagatavošanas, rediģēšanas un iesniegšanas kārtību pdf.gif - 641 B

Vadlīnijas EAFVP atbalsta saņēmēju strukturētajam apsekojumam (angļu val.) pdf.gif - 641 B

EAFVP vizuālās identitātes vadlīnijas