gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

 

Konference “Sociāli atbildīgs publiskais iepirkums kā virzītājspēks sociālās ekonomikas attīstībai Latvijā”

2019.gada 2.oktobrī norisinājās Konference “Sociāli atbildīgs publiskais iepirkums kā virzītājspēks sociālās ekonomikas attīstībai Latvijā”, kur Darba tirgus politikas departamenta direktors, Sociālo uzņēmumu komisijas priekšsēdētājs Imants Lipskis konferences otrajā daļā piedalījās diskusijā - Iepirkuma sadalīšana daļās un informācijas pieejamība par Latvijas sociālo uzņēmumu sektoru.

Sīkāka informācija par konferenci un prezentācijas pieejamas Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācijas tīmekļvietnē.

 

Informāciju sagatavoja:
Sandra Kuharenoka, Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta ESF projekta "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" sabiedrisko attiecību speciāliste, 60008553, 
Sandra.Kuharenoka@lm.gov.lv