gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Centrālā statistikas pārvalde

Centrālā statistikas pārvalde vāc statistikas datus, no kuriem liela daļa ir sadalīta pēc dzimuma. Pārvalde veic arī īpašus pētījumus (piemēram, „Sievietes un vīrieši Latvijā", „Darba tirgus apsekojums", „Mājsaimiecības budžeta statistiskais biļetens", Latvijas iedzīvotāju laika izlietojuma pētījums u.c.), kas iekļauj datus un analīzi no dzimuma perspektīvas.