gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  

 •  

Adopcija

 bm_logo.gif - 3.05 KB

Adopcija - soli pa solim

Pašlaik Latvijā vairāk nekā tūkstotis bērnu aug bez vecāku atbalsta un mīlestības. Adopcija ir efektīvākais veids, kā bērns var pilnībā iekļauties ģimenē. Tā ir iespēja dot bērnam jaunu ģimeni un mājas, kurās viņš tiktu mīlēts un sargāts.

Pieņemt savā ģimenē bērnu, kurš palicis bez vecākiem, ir ļoti nopietns lēmums. Tā ir iespēja ne tikai dot, bet arī pretī gūt mīlestību, uzticību un paļāvību. Ikviens vēlas būt vajadzīgs, piederīgs - iespējams arī Tu sirdī jau kādu laiku lolo vēlmi piepildīt kāda bērna ilgas pēc ģimenes. Protams, adopcija ir arī atbildīgs un racionāli pamatots lēmums nevis emocionāls mirkļa vājums ar vēlmi kādam palīdzēt. Jo skaidrs ir tas, ka adoptēts bērns kļūst par pilntiesīgu ģimenes locekli uz mūžu. 

Nereti par šķērsli bērna adopcijai var kļūt izplatīti mīti ne tikai par adopcijas procesu, bet arī paša bērna mantotiem gēniem un rakstura īpašībām. Joprojām pastāv stereotipi, ka bērna adopcija ir sarežģīts process, kas ilgst gadiem. Tomēr Labklājības ministrija iedrošina - tas patiesi ir mīts, jo adopcija sākas ar sarunu bāriņtiesā, kur Jūsu ceļš līdz bērna adopcijai nebūs ērkšķiem kaisīts. Nereti pastāv uzskats, ka adopcija ir pārāk ilgstošs process. Tomēr arī grūtniecība ilgst deviņus mēnešus, kamēr bērns ir sagaidīts.

Adoptēt bērnu var ikviens, sākot no 25 gadu vecuma. Netiek izvirzītas speciālas prasības ģimenes stāvoklim. Bērnu var adoptēt gan laulāts pāris, gan viena pati persona.  Savukārt, ja potenciālie vecāki nav laulāti un nav reģistrējuši laulību, tad bērnu var adoptēt viens no vecākiem. Adopcijas procesa gaitā tiek izvērtēta ģimenes piemērotība un atbilstība bērna uzturēšanai un audzināšanai.

Ja jau kādu laiku lolojat cerību un vēlaties pieņemt lēmumu par bērna adopciju, noteikti rodas jautājums - kā rīkoties? Visticamāk, lēmums adoptēt bērnu ir racionāls un izsvērts jau noteiktu laika posmu. Līdz ar to ir bijusi iespēja sagatavoties gaidāmajām aktivitātēm, kas būs turpmāk jāveic līdz bērns kļūs par ģimenes locekli.

Atcerieties, adopcija sākas ar sarunu bāriņtiesā. Ja esat nolēmis un gatavojies ģimenē uzņemt bērnu, tad jādodas uz savas dzīvesvietas bāriņtiesu, kurā varēsiet noskaidrot un uzzināt par turpmāko rīcību bērna adopcijai.

1.Lai sāktu adopcijas procesu, bāriņtiesai ir jāiesniedz šādi dokumenti:

 • adopcijas pieteikums valsts valodā, kurā norādīti adopcijas motīvi, adoptējamo bērnu skaits, dzimums un vecums;
 • laulības apliecības kopija, uzrādot oriģinālu, ja adoptētājs ir laulībā;
 • laulības šķiršanas apliecība, ja laulība ir šķirta;
 • izziņa par nodrošinājumu ar dzīvojamo platību;
 • dzīves apraksts (CV);
 • ārsta izziņa par adoptētāja veselības stāvokli, kurā uzrādītas iedzimtās un iegūtās slimības, ja tādas ir;
 • ģimenē dzīvojoša bērna dzimšanas apliecības kopija, uzrādot arī oriģinālu.

2. Bāriņtiesa pārbaudīs iesniegtos dokumentus un to atbilstību īstenībai.

3. Bāriņtiesa ne ilgāk kā sešus mēnešus iepazīs ģimeni, kurā dzīvos un tiks audzināts adoptētais bērns, un arī sniegs nepieciešamo atbalstu.  Šajā laikā speciālisti vēlēsies saprast:

 • vai potenciālie vecāki/vecāks spēj uzņemties atbildību;
 • viņu/viņa/viņas motivāciju;
 • kādas ir attiecības ģimenē;
 • vai ir spējas audzināt bērnu;
 • kāda ir adoptētāja emocionālā stabilitāte;
 • kāda ir ģimenes finansiālā stabilitāte;
 • kāda ir spēja nodrošināt bērnam pilnvērtīgu audzināšanu.

4. Pēc iepazīšanās ar ģimeni bāriņtiesa izvērtēs un pieņems lēmumu par bērna adopciju. Ja bāriņtiesa sniedz apstiprinošu atbildi, potenciālie vecāki Labklājības ministrijā varēs uzzināt nepieciešamo informāciju par bērniem, kurus ir iespējams adoptēt.

6. Ja potenciālie vecāki vēlēsies iepazīties ar bērnu, Labklājības ministrija izsniegs norīkojumu, kas ļaus adoptētājam tikties un iepazīties ar bērnu.

7. Ja tikšanās ar bērnu ir bijusi veiksmīga un īstie cilvēki ir satikušies, tad 10 dienu laikā pēc tikšanās jāvēršas atkal bāriņtiesā jau ar konkrētu iesniegumu, kurā jālūdz atļauju adoptēt bērnu. Bāriņtiesa līdz sešiem mēnešiem, ko dēvē par pirmsadopcijas posmu, turpinās vērtēt un sniegt atbalstu ģimenei, lai saprastu, vai starp vecākiem un bērnu veidojas ģimeniskas attiecības.

8. Pēc šī vērtēšanas laika beigām bāriņtiesa sagatavos atzinumu par to, vai bērna adopcija ģimenē atbilst viņa interesēm un pieņems atbilstošu lēmumu. Ņemot vērā šo lēmumu, par bērna adopciju lems tiesa.

Adoptējot bērnu, viens no vecākiem saņems arī valsts atbalstu - pirmsadopcijas posmā (līdz sešiem mēnešiem) pabalstu bērna uzturam un aprūpei par katru adoptējamo bērnu, un atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi, neatkarīgi no bērnu skaita (šo atlīdzību piešķir, ja vecāks nestrādā, bet atrodas ar bērna aprūpi saistītā atvaļinājumā, strādā ne vairāk kā 20 stundas nedēļā vai arī nav nodarbināts). Tāpat pēc bērna adoptēšanas viens no vecākiem saņems vienreizēju atlīdzību un visus valsts nodrošinātos sociālos pabalstus, kas pienākas ģimenēm ar bērniem, piemēram, ģimenes valsts pabalstu u.c.

Videofilmiņas par bērna adopciju noskaties šeit: http://www.draugiem.lv/labklajiba/gallery/ vai http://www.youtube.com/user/LabklajibasMinistrij

Aktuālai informācijai par adopciju seko arī www.draugiem.lv lapā „ADOPCIJA" http://www.draugiem.lv/labklajiba

Bērniem ir sapnis, un šis sapnis ir vecāki. Jūs šo sapni varat piepildīt!

 

mam_tet.jpg - 26.92 KB