gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Adopcija

  bm_logo.gif - 3.05 KB

 

Adopcija - soli pa solim

Pašlaik Latvijā vairāk nekā tūkstotis bērnu aug bez vecāku atbalsta un mīlestības. Adopcija ir efektīvākais veids, kā bērns var pilnībā iekļauties ģimenē. Tā ir iespēja dot bērnam jaunu ģimeni un mājas, kurās viņš tiktu mīlēts un sargāts.

Pieņemt savā ģimenē bērnu, kurš palicis bez vecākiem, ir ļoti nopietns lēmums. Tā ir iespēja ne tikai dot, bet arī pretī gūt mīlestību, uzticību un paļāvību. Ikviens vēlas būt vajadzīgs, piederīgs - iespējams arī Tu sirdī jau kādu laiku lolo vēlmi piepildīt kāda bērna ilgas pēc ģimenes. Protams, adopcija ir arī atbildīgs un racionāli pamatots lēmums nevis emocionāls mirkļa vājums ar vēlmi kādam palīdzēt. Jo skaidrs ir tas, ka adoptēts bērns kļūst par pilntiesīgu ģimenes locekli uz mūžu. 

Nereti par šķērsli bērna adopcijai var kļūt izplatīti mīti ne tikai par adopcijas procesu, bet arī paša bērna mantotiem gēniem un rakstura īpašībām. Joprojām pastāv stereotipi, ka bērna adopcija ir sarežģīts process, kas ilgst gadiem. Tomēr Labklājības ministrija iedrošina - tas patiesi ir mīts, jo adopcija sākas ar sarunu bāriņtiesā, kur Jūsu ceļš līdz bērna adopcijai nebūs ērkšķiem kaisīts. Nereti pastāv uzskats, ka adopcija ir pārāk ilgstošs process. Tomēr arī grūtniecība ilgst deviņus mēnešus, kamēr bērns ir sagaidīts.

Adoptēt bērnu var ikviens, sākot no 25 gadu vecuma. Netiek izvirzītas speciālas prasības ģimenes stāvoklim. Bērnu var adoptēt gan laulāts pāris, gan viena pati persona.  Savukārt, ja potenciālie vecāki nav laulāti un nav reģistrējuši laulību, tad bērnu var adoptēt viens no vecākiem. Adopcijas procesa gaitā tiek izvērtēta ģimenes piemērotība un atbilstība bērna uzturēšanai un audzināšanai.

Ja jau kādu laiku lolojat cerību un vēlaties pieņemt lēmumu par bērna adopciju, noteikti rodas jautājums - kā rīkoties? Visticamāk, lēmums adoptēt bērnu ir racionāls un izsvērts jau noteiktu laika posmu. Līdz ar to ir bijusi iespēja sagatavoties gaidāmajām aktivitātēm, kas būs turpmāk jāveic līdz bērns kļūs par ģimenes locekli.

Atcerieties, adopcija sākas ar sarunu bāriņtiesā. Ja esat nolēmis un gatavojies ģimenē uzņemt bērnu, tad jādodas uz savas dzīvesvietas bāriņtiesu, kurā varēsiet noskaidrot un uzzināt par turpmāko rīcību bērna adopcijai.

1. Lai sāktu adopcijas procesu, bāriņtiesai jāiesniedz šādi dokumenti:

 • adopcijas pieteikums, kurā norādīti adopcijas motīvi, adoptētāja reliģiskā pārliecība, etniskā piederība un saziņas valoda, vēlamais adoptējamo skaits, dzimums un vecums, citi būtiski apstākļi, kas var ietekmēt adoptējamā bērna dzīvi kopā ar attiecīgo personu;
 •  laulības apliecības kopija (uzrādot oriģinālu), ja atrodas laulībā;
 • dokumenta kopija, kas apliecina laulības šķiršanu (uzrādot oriģinālu), ja laulība šķirta;
 • dokuments, kas apliecina nodrošinājumu ar dzīvojamo platību;
 • dzīvesgaitas apraksts (CV);
 • ģimenes ārsta izsniegta izziņa par personas pašreizējo veselības stāvokli, kā arī psihiatra atzinums par personas psihiskās veselības stāvokli un narkologa atzinumu par personas atkarību no narkotiskām un psihotropām vai citām atkarību izraisošām vielām;
 • informācija par ienākumiem;
 • tiesas sprieduma izraksts vai apliecināta noraksta kopija, ar kuru personai ir ierobežota rīcībspēja, ja personas rīcībspēja ir ierobežota;
 • tiesas sprieduma izraksts vai apliecināta noraksta kopija par otra laulātā atzīšanu par pazudušu (bezvēsts promesošu), ja personas laulātais atzīts par pazudušu (bezvēsts promesošu).

2. Bāriņtiesa pārbaudīs iesniegtos dokumentus un to atbilstību īstenībai.

3. Bāriņtiesa ne ilgāk kā sešus mēnešus iepazīs ģimeni, kurā dzīvos un tiks audzināts adoptētais bērns, un arī sniegs nepieciešamo atbalstu. Šajā laikā speciālisti:

 • novērtēs adopcijas motivāciju, ģimenes locekļu savstarpējās attiecības un spējas izaudzināt bērnu, tai skaitā noskaidros visu nedalītā saimniecībā dzīvojošo personu viedokli par bērna adopciju;
 • noskaidros ģimenes dzīves apstākļus un izvērtē materiālo stāvokli;
 • pieprasīs informāciju par Sodu reģistrā iekļautajām ziņām par personu un citām nedalītā saimniecībā dzīvojošām personām;
 • izvērtēs saņemto informāciju par personas veselības stāvokli;
 • ja adoptētājs pēdējo divu gadu laikā pastāvīgi (ilgāk par vienu gadu) ir dzīvojis ārvalstīs, bāriņtiesa pieprasīs adoptētājam iesniegt informāciju par attiecīgās valsts sodu reģistrā iekļautajām ziņām par personu;
 • noskaidros, vai personai nav ierobežota rīcībspēja;
 • nosūtīs personu pie psihologa, lai saņemtu atzinumu par piemērotību adopcijai;
 • nosūtīs personu apgūt adoptētāja mācību programmu.

4. Pēc iepazīšanās ar ģimeni bāriņtiesa izvērtēs un pieņems lēmumu par bērna adopciju. Ja bāriņtiesa sniedz apstiprinošu atbildi, potenciālie vecāki Labklājības ministrijā varēs uzzināt nepieciešamo informāciju par bērniem, kurus ir iespējams adoptēt.

6. Ja potenciālie vecāki vēlēsies iepazīties ar bērnu, Labklājības ministrija izsniegs norīkojumu, kas ļaus adoptētājam tikties un iepazīties ar bērnu.

7. Ja tikšanās ar bērnu ir bijusi veiksmīga un īstie cilvēki ir satikušies, tad 10 darbdienu laikā pēc tam, kad ministrijai ir sniegta informācija par vēlmi ņemt bērnu pirmsadopcijas aprūpē, adoptētājam jāvēršas atkal bāriņtiesā jau ar konkrētu iesniegumu, kurā jālūdz nodot bērnu pirmsadopcijas aprūpē un uzraudzībā. Bāriņtiesa pirmsadopcijas aprūpes laikā turpinās vērtēt un sniegt atbalstu ģimenei, lai saprastu, vai starp vecākiem un bērnu veidojas ģimeniskas attiecības.

8. Pēc šī vērtēšanas laika beigām bāriņtiesa sagatavos atzinumu par to, vai bērna adopcija ģimenē atbilst viņa interesēm un pieņems atbilstošu lēmumu. Ņemot vērā šo lēmumu, par bērna adopciju lems tiesa.

Adoptējot bērnu, viens no vecākiem saņems arī valsts atbalstu - pirmsadopcijas posmā (līdz sešiem mēnešiem) pabalstu bērna uzturam un aprūpei par katru adoptējamo bērnu, un atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi, neatkarīgi no bērnu skaita (šo atlīdzību piešķir, ja vecāks nestrādā, bet atrodas ar bērna aprūpi saistītā atvaļinājumā, strādā ne vairāk kā 20 stundas nedēļā vai arī nav nodarbināts). Tāpat pēc bērna adoptēšanas viens no vecākiem saņems vienreizēju atlīdzību un visus valsts nodrošinātos sociālos pabalstus, kas pienākas ģimenēm ar bērniem, piemēram, ģimenes valsts pabalstu u.c.

Videofilmiņas par bērna adopciju noskaties šeit: http://www.draugiem.lv/labklajiba/gallery/ vai http://www.youtube.com/user/LabklajibasMinistrij

Aktuālai informācijai par adopciju seko arī www.draugiem.lv lapā „ADOPCIJA" http://www.draugiem.lv/labklajiba

Bērniem ir sapnis, un šis sapnis ir vecāki. Jūs šo sapni varat piepildīt!

 

mam_tet.jpg - 26.92 KB